Παρακολούθηση
Joachim Deubener
Joachim Deubener
Professor of Glass Science and Engineering, Clausthal University of Technology, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-clausthal.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards ultrastrong glasses
L Wondraczek, JC Mauro, J Eckert, U Kühn, J Horbach, J Deubener, ...
Advanced Materials 23 (39), 4578-4586, 2011
3892011
Updated definition of glass-ceramics
J Deubener, M Allix, MJ Davis, A Duran, T Höche, T Honma, T Komatsu, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 501, 3-10, 2018
3332018
Induction time analysis of nucleation and crystal growth in di-and metasilicate glasses
J Deubener, R Brückner, M Sternitzke
Journal of non-crystalline solids 163 (1), 1-12, 1993
2371993
Phenomena and mechanisms of crack propagation in glass-ceramics
E Apel, J Deubener, A Bernard, M Höland, R Müller, H Kappert, ...
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 1 (4), 313-325, 2008
1902008
Glasses for solar energy conversion systems
J Deubener, G Helsch, A Moiseev, H Bornhöft
Journal of the European Ceramic Society 29 (7), 1203-1210, 2009
1662009
Nucleation Kinetics of Lithium Metasilicate in ZrO2‐Bearing Lithium Disilicate Glasses for Dental Application
S Krüger, J Deubener, C Ritzberger, W Höland
International Journal of Applied Glass Science 4 (1), 9-19, 2013
1392013
Water and the glass transition temperature of silicate melts
J Deubener, R Müller, H Behrens, G Heide
Journal of Non-Crystalline Solids 330 (1-3), 268-273, 2003
1072003
Nitrogen-free sol–gel synthesis of Al-substituted cubic garnet Li7La3Zr2O12 (LLZO)
N Rosenkiewitz, J Schuhmacher, M Bockmeyer, J Deubener
Journal of Power Sources 278, 104-108, 2015
962015
Irreversibility of pressure induced boron speciation change in glass
MM Smedskjaer, RE Youngman, S Striepe, M Potuzak, U Bauer, ...
Scientific reports 4 (1), 3770, 2014
912014
Structural response of a highly viscous aluminoborosilicate melt to isotropic and anisotropic compressions
J Wu, J Deubener, JF Stebbins, L Grygarova, H Behrens, L Wondraczek, ...
The Journal of Chemical Physics 131 (10), 2009
912009
Bulk elastic properties, hardness and fatigue of calcium aluminosilicate glasses in the intermediate-silica range
A Pönitzsch, M Nofz, L Wondraczek, J Deubener
Journal of non-crystalline solids 434, 1-12, 2016
842016
Compatibility of antireflective coatings on glass for solar applications with photocatalytic properties
G Helsch, J Deubener
Solar Energy 86 (3), 831-836, 2012
842012
Viscosity and glass transition temperature of hydrous float glass
P Del Gaudio, H Behrens, J Deubener
Journal of Non-crystalline solids 353 (3), 223-236, 2007
812007
In situ observation of nanolite growth in volcanic melt: A driving force for explosive eruptions
D Di Genova, RA Brooker, HM Mader, JWE Drewitt, A Longo, J Deubener, ...
Science advances 6 (39), eabb0413, 2020
782020
Crystallization Kinetics of LaF3 Nanocrystals in an Oxyfluoride Glass
A de Pablos‐Martín, N Hémono, GC Mather, S Bhattacharyya, T Höche, ...
Journal of the American Ceramic Society 94 (8), 2420-2428, 2011
752011
Enthalpy and anisotropy relaxation of glass fibers
M Ya, J Deubener, Y Yue
Journal of the American Ceramic Society 91 (3), 745-752, 2008
752008
Dissolution of alumina, sintering, and crystallization in glass ceramic composites for LTCC
R Müller, R Meszaros, B Peplinski, S Reinsch, M Eberstein, WA Schiller, ...
Journal of the American Ceramic Society 92 (8), 1703-1708, 2009
742009
Compositional onset of homogeneous nucleation in (Li, Na) disilicate glasses
J Deubener
Journal of non-crystalline solids 274 (1-3), 195-201, 2000
722000
Sintering of glass matrix composites with small rigid inclusions
M Eberstein, S Reinsch, R Müller, J Deubener, WA Schiller
Journal of the European Ceramic Society 29 (12), 2469-2479, 2009
652009
Elastic and micromechanical properties of isostatically compressed soda–lime–borate glasses
S Striepe, MM Smedskjaer, J Deubener, U Bauer, H Behrens, M Potuzak, ...
Journal of non-crystalline solids 364, 44-52, 2013
642013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20