Παρακολούθηση
jerome monnot
jerome monnot
directeur de recherche, Lamsade, université Paris-Dauphine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lamsade.dauphine.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approximation algorithms and hardness results for labeled connectivity problems
R Hassin, J Monnot, D Segev
Journal of Combinatorial Optimization 14 (4), 437-453, 2007
772007
Local search for the minimum label spanning tree problem with bounded color classes
T Brüggemann, J Monnot, GJ Woeginger
Operations Research Letters 31 (3), 195-201, 2003
772003
The traveling salesman problem and its variations
J Monnot, S Toulouse
Paradigms of combinatorial optimization: problems and new approaches, 173-214, 2014
722014
Weighted coloring: further complexity and approximability results
B Escoffier, J Monnot, VT Paschos
Information Processing Letters 97 (3), 98-103, 2006
712006
Reoptimization of minimum and maximum traveling salesman’s tours
G Ausiello, B Escoffier, J Monnot, VT Paschos
Scandinavian Workshop on Algorithm Theory, 196-207, 2006
692006
Optimal reallocation under additive and ordinal preferences
H Aziz, P Biró, J Lang, J Lesca, J Monnot
642016
Weighted node coloring: when stable sets are expensive
M Demange, D Werra, J Monnot, VT Paschos
International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 114-125, 2002
642002
Possible winners when new candidates are added: The case of scoring rules
Y Chevaleyre, J Lang, N Maudet, J Monnot
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 24 (1), 762-767, 2010
632010
Complexity and approximation results for the connected vertex cover problem in graphs and hypergraphs
B Escoffier, L Gourvès, J Monnot
Journal of Discrete Algorithms 8 (1), 36-49, 2010
632010
The path partition problem and related problems in bipartite graphs
J Monnot, S Toulouse
Operations Research Letters 35 (5), 677-684, 2007
572007
New candidates welcome! Possible winners with respect to the addition of new candidates
Y Chevaleyre, J Lang, N Maudet, J Monnot, L Xia
Mathematical Social Sciences 64 (1), 74-88, 2012
552012
Approximation algorithms for some vehicle routing problems
C Bazgan, R Hassin, J Monnot
Discrete applied mathematics 146 (1), 27-42, 2005
542005
Time slot scheduling of compatible jobs
M Demange, D Werra, J Monnot, VT Paschos
Journal of Scheduling 10 (2), 111-127, 2007
512007
The labeled perfect matching in bipartite graphs
J Monnot
Information Processing Letters 96 (3), 81-88, 2005
472005
Near Fairness in Matroids.
L Gourvès, J Monnot, L Tlilane
ECAI, 393-398, 2014
462014
Approximation algorithms for the traveling salesman problem
J Monnot, VT Paschos, S Toulouse
Mathematical methods of operations research 56 (3), 387-405, 2003
442003
Differential approximation results for the traveling salesman and related problems
J Monnot
Information Processing Letters 82 (5), 229-235, 2002
432002
On strong equilibria in the max cut game
L Gourves, J Monnot
International Workshop on Internet and Network Economics, 608-615, 2009
422009
Reoptimization of minimum and maximum traveling salesman's tours
G Ausiello, B Escoffier, J Monnot, V Paschos
Journal of Discrete Algorithms 7 (4), 453-463, 2009
422009
Bridging gap between standard and differential polynomial approximation: the case of bin-packing
M Demange, J Monnot, VT Paschos
Applied Mathematics Letters 12 (7), 127-133, 1999
401999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20