Παρακολούθηση
Georgia Chalvatzaki
Georgia Chalvatzaki
Professor for Interactive Robot Perception and Learning, Technische Universität Darmstadt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
362014
LSTM-based Network for Human Gait Stability Prediction in an Intelligent Robotic Rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
34*2019
Model predictive actor-critic: Accelerating robot skill acquisition with deep reinforcement learning
AS Morgan, D Nandha, G Chalvatzaki, C D’Eramo, AM Dollar, J Peters
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6672-6678, 2021
32*2021
Learn2assemble with structured representations and search for robotic architectural construction
N Funk, G Chalvatzaki, B Belousov, J Peters
Conference on Robot Learning, 1401-1411, 2022
312022
Robotic architectural assembly with tactile skills: Simulation and optimization
B Belousov, B Wibranek, J Schneider, T Schneider, G Chalvatzaki, ...
Automation in Construction 133, 104006, 2022
302022
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
302018
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
292016
Extended task and motion planning of long-horizon robot manipulation
T Ren, G Chalvatzaki, J Peters
arXiv preprint arXiv:2103.05456, 2021
27*2021
SE (3)-DiffusionFields: Learning cost functions for joint grasp and motion optimization through diffusion
J Urain, N Funk, J Peters, G Chalvatzaki
arXiv preprint arXiv:2209.03855, 2022
25*2022
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
252015
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
242014
A Deep Learning Approach for Multi-View Engagement Estimation of Children in a Child-Robot Joint Attention Task
J Hadfield, G Chalvatzaki, P Koutras, M Khamassi, CS Tzafestas, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
202019
Learn to adapt to human walking: A model-based reinforcement learning approach for a robotic assistant rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3774-3781, 2019
202019
Orientation attentive robot grasp synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
https://arxiv.org/abs/2006.05123, 2020
19*2020
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
192018
Robot learning of mobile manipulation with reachability behavior priors
S Jauhri, J Peters, G Chalvatzaki
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (3), 8399-8406, 2022
152022
Towards a User-Adaptive Context-Aware Robotic Walker with a Pathological Gait Assessment System: First Experimental Study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
152017
Accelerating integrated task and motion planning with neural feasibility checking
L Xu, T Ren, G Chalvatzaki, J Peters
arXiv preprint arXiv:2203.10568, 2022
122022
Contextual latent-movements off-policy optimization for robotic manipulation skills
S Tosatto, G Chalvatzaki, J Peters
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 10815 …, 2021
122021
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20