Παρακολούθηση
Georgia Chalvatzaki
Georgia Chalvatzaki
Assistant Professor, TU Darmstadt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
342014
LSTM-based Network for Human Gait Stability Prediction in an Intelligent Robotic Rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
26*2019
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
262018
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
262016
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
International conference on universal access in human-computer interaction …, 2014
242014
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
232015
Extended task and motion planning of long-horizon robot manipulation
T Ren, G Chalvatzaki, J Peters
arXiv preprint arXiv:2103.05456, 2021
16*2021
Model predictive actor-critic: Accelerating robot skill acquisition with deep reinforcement learning
AS Morgan, D Nandha, G Chalvatzaki, C D’Eramo, AM Dollar, J Peters
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6672-6678, 2021
142021
Learn2assemble with structured representations and search for robotic architectural construction
N Funk, G Chalvatzaki, B Belousov, J Peters
Conference on Robot Learning, 1401-1411, 2022
132022
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
132018
Towards a User-Adaptive Context-Aware Robotic Walker with a Pathological Gait Assessment System: First Experimental Study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
132017
A Deep Learning Approach for Multi-View Engagement Estimation of Children in a Child-Robot Joint Attention Task
J Hadfield, G Chalvatzaki, P Koutras, M Khamassi, CS Tzafestas, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
122019
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
122019
Intelligent assistive robotic systems for the elderly: two real-life use cases
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, AC Dometios, CS Tzafestas, P Maragos
Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies …, 2017
102017
Comparative experimental validation of human gait tracking algorithms for an intelligent robotic rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6026-6031, 2017
92017
Orientation attentive robot grasp synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
https://arxiv.org/abs/2006.05123, 2020
8*2020
Learn to adapt to human walking: A model-based reinforcement learning approach for a robotic assistant rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3774-3781, 2019
82019
A framework for robot learning during child-robot interaction with human engagement as reward signal
M Khamassi, G Chalvatzaki, T Tsitsimis, G Velentzas, C Tzafestas
2018 27th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive …, 2018
72018
Robotic architectural assembly with tactile skills: Simulation and optimization
B Belousov, B Wibranek, J Schneider, T Schneider, G Chalvatzaki, ...
Automation in Construction 133, 104006, 2022
62022
How to track your dragon: A Multi-Attentional Framework for real-time RGB-D 6-DOF Object Pose Tracking
I Marougkas, P Koutras, N Kardaris, G Retsinas, G Chalvatzaki, ...
Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV) - Workshops, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20