Παρακολούθηση
Georgia Chalvatzaki
Georgia Chalvatzaki
Professor for Interactive Robot Perception and Learning, Technische Universität Darmstadt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SE (3)-DiffusionFields: Learning cost functions for joint grasp and motion optimization through diffusion
J Urain, N Funk, J Peters, G Chalvatzaki
arXiv preprint arXiv:2209.03855, 2022
80*2022
Model predictive actor-critic: Accelerating robot skill acquisition with deep reinforcement learning
AS Morgan, D Nandha, G Chalvatzaki, C D’Eramo, AM Dollar, J Peters
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6672-6678, 2021
45*2021
Learn2assemble with structured representations and search for robotic architectural construction
N Funk, G Chalvatzaki, B Belousov, J Peters
Conference on Robot Learning, 1401-1411, 2022
412022
Robotic architectural assembly with tactile skills: Simulation and optimization
B Belousov, B Wibranek, J Schneider, T Schneider, G Chalvatzaki, ...
Automation in Construction 133, 104006, 2022
402022
LSTM-based Network for Human Gait Stability Prediction in an Intelligent Robotic Rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
38*2019
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
372014
Extended task and motion planning of long-horizon robot manipulation
T Ren, G Chalvatzaki, J Peters
arXiv preprint arXiv:2103.05456, 2021
33*2021
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
332018
Robot learning of mobile manipulation with reachability behavior priors
S Jauhri, J Peters, G Chalvatzaki
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (3), 8399-8406, 2022
292022
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
292016
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
262015
Learn to adapt to human walking: A model-based reinforcement learning approach for a robotic assistant rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3774-3781, 2019
242019
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
242014
Directed acyclic graph neural network for human motion prediction
Q Li, G Chalvatzaki, J Peters, Y Wang
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3197-3204, 2021
232021
Orientation attentive robot grasp synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
https://arxiv.org/abs/2006.05123, 2020
22*2020
A Deep Learning Approach for Multi-View Engagement Estimation of Children in a Child-Robot Joint Attention Task
J Hadfield, G Chalvatzaki, P Koutras, M Khamassi, CS Tzafestas, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
222019
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
222018
Regularized deep signed distance fields for reactive motion generation
P Liu, K Zhang, D Tateo, S Jauhri, J Peters, G Chalvatzaki
2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2022
212022
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
172019
Towards a User-Adaptive Context-Aware Robotic Walker with a Pathological Gait Assessment System: First Experimental Study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20