Παρακολούθηση
Georgia Chalvatzaki
Georgia Chalvatzaki
Assistant Professor, TU Darmstadt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hidden markov modeling of human normal gait using laser range finder for a mobility assistance robot
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 482-487, 2014
352014
Model predictive actor-critic: Accelerating robot skill acquisition with deep reinforcement learning
AS Morgan, D Nandha, G Chalvatzaki, C D’Eramo, AM Dollar, J Peters
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6672-6678, 2021
28*2021
LSTM-based Network for Human Gait Stability Prediction in an Intelligent Robotic Rollator
G Chalvatzaki, P Koutras, J Hadfield, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
28*2019
Augmented human state estimation using interacting multiple model particle filters with probabilistic data association
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1872-1879, 2018
282018
Experimental validation of human pathological gait analysis for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, KN Lianos, C Werner, K Hauer, ...
2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and …, 2016
272016
Hidden markov modeling of human pathological gait using laser range finder for an assisted living intelligent robotic walker
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, CS Tzafestas, P Maragos
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
242015
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive …, 2014
242014
Extended task and motion planning of long-horizon robot manipulation
T Ren, G Chalvatzaki, J Peters
arXiv preprint arXiv:2103.05456, 2021
22*2021
Learn2assemble with structured representations and search for robotic architectural construction
N Funk, G Chalvatzaki, B Belousov, J Peters
Conference on Robot Learning, 1401-1411, 2022
212022
Robotic architectural assembly with tactile skills: Simulation and optimization
B Belousov, B Wibranek, J Schneider, T Schneider, G Chalvatzaki, ...
Automation in Construction 133, 104006, 2022
172022
A Deep Learning Approach for Multi-View Engagement Estimation of Children in a Child-Robot Joint Attention Task
J Hadfield, G Chalvatzaki, P Koutras, M Khamassi, CS Tzafestas, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
172019
Learn to adapt to human walking: A model-based reinforcement learning approach for a robotic assistant rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3774-3781, 2019
152019
User-adaptive human-robot formation control for an intelligent robotic walker using augmented human state estimation and pathological gait characterization
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, P Maragos, CS Tzafestas
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
152018
Orientation attentive robot grasp synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
https://arxiv.org/abs/2006.05123, 2020
14*2020
Towards a User-Adaptive Context-Aware Robotic Walker with a Pathological Gait Assessment System: First Experimental Study
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas
142017
Assessing the concurrent validity of a gait analysis system integrated into a smart walker in older adults with gait impairments
C Werner, G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, JM Bauer, ...
Clinical Rehabilitation 33 (10), 1682-1687, 2019
122019
Comparative experimental validation of human gait tracking algorithms for an intelligent robotic rollator
G Chalvatzaki, XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6026-6031, 2017
112017
Intelligent assistive robotic systems for the elderly: two real-life use cases
XS Papageorgiou, G Chalvatzaki, AC Dometios, CS Tzafestas, P Maragos
Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies …, 2017
102017
A framework for robot learning during child-robot interaction with human engagement as reward signal
M Khamassi, G Chalvatzaki, T Tsitsimis, G Velentzas, C Tzafestas
2018 27th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive …, 2018
92018
i-Walk Intelligent Assessment System: Activity, Mobility, Intention, Communication
G Chalvatzaki, P Koutras, A Tsiami, CS Tzafestas, P Maragos
Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV) - Workshops, 2020
82020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20