Παρακολούθηση
Ilias Tziavos
Ilias Tziavos
Aristotle University of Thessaloniki, Department of Geodesy and Surveying, GravLab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα topo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applications of GPS technology in the land transportation system
G Mintsis, S Basbas, P Papaioannou, C Taxiltaris, IN Tziavos
European journal of operational Research 152 (2), 399-409, 2004
1952004
Comparisons of spectral techniques for geoid computations over large regions
IN Tziavos
Journal of Geodesy 70, 357-373, 1996
661996
Investigation of topographic reductions and aliasing effects on gravity and the geoid over Greece based on various digital terrain models
IN Tziavos, GS Vergos, VN Grigoriadis
Surveys in geophysics 31, 23-67, 2010
652010
The development of the European gravimetric geoid model EGG07
H Denker, JP Barriot, R Barzaghi, D Fairhead, R Forsberg, J Ihde, ...
Observing our changing earth, 177-185, 2009
612009
Statistical models and latest results in the determination of the absolute bias for the radar altimeters of Jason satellites using the Gavdos facility
SP Mertikas, RT Ioannides, IN Tziavos, GS Vergos, W Hausleitner, ...
Marine Geodesy 33 (S1), 114-149, 2010
542010
The effect of the terrain on airborne gravity and gradiometry
IN Tziavos, MG Sideris, R Forsberg, KP Schwarz
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 93 (B8), 9173-9186, 1988
541988
On the determination of marine geoid models by least-squares collocation and spectral methods using heterogeneous data
GS Vergos, IN Tziavos, VD Andritsanos
A Window on the Future of Geodesy: Proceedings of the International …, 2005
502005
FFT-evaluation and applications of gravity-field convolution integrals with mean and point data
MG Sideris, IN Tziavos
Bulletin géodésique 62, 521-540, 1988
481988
Topographic reductions in gravity and geoid modeling
IN Tziavos, MG Sideris
Geoid determination: Theory and methods, 337-400, 2012
442012
First results of using digital density data in gravimetric geoid computation in Australia
IN Tziavos, WE Featherstone
Gravity, Geoid and Geodynamics 2000: GGG2000 IAG International Symposium …, 2002
432002
Gravity data base generation and geoid model estimation using heterogeneous data
GS Vergos, IN Tziavos, VD Andritsanos
Gravity, Geoid and Space Missions: GGSM 2004 IAG International Symposium …, 2005
392005
Geoid and high resolution sea surface topography modelling in the mediterranean from gravimetry, altimetry and GOCE data: evaluation by simulation
R Barzaghi, N Tselfes, IN Tziavos, GS Vergos
Journal of Geodesy 83, 751-772, 2009
372009
A fusion method for combining low-cost IMU/magnetometer outputs for use in applications on mobile devices
P Patonis, P Patias, IN Tziavos, D Rossikopoulos, KG Margaritis
Sensors 18 (8), 2616, 2018
332018
Numerical considerations of FFT methods in gravity field modelling
IN Tziavos
Fachrichtung Vermessungswesen der Univ., 1993
321993
Fifteen years of Cal/Val service to reference altimetry missions: Calibration of satellite altimetry at the Permanent Facilities in Gavdos and Crete, Greece
SP Mertikas, C Donlon, P Féménias, C Mavrocordatos, D Galanakis, ...
Remote Sensing 10 (10), 1557, 2018
302018
Evaluation of GOCE/GRACE Global Geopotential Models over Greece with collocated GPS/Levelling observations and local gravity data
GS Vergos, VN Grigoriadis, IN Tziavos, C Kotsakis
Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of the IAG Symposium GGHS2012 …, 2014
292014
Status of the European gravity and geoid project EGGP
H Denker, JP Barriot, R Barzaghi, R Forsberg, J Ihde, A Kenyeres, U Marti, ...
Gravity, Geoid and Space Missions: GGSM 2004 IAG International Symposium …, 2005
292005
The Effect of Surface Density Variation on Terrain Modeling- A Case Study in Austria
I TZIAVOS
Aristotle Univ. of Thessaloniki, Techniques for Local Geoid Determination p …, 1996
291996
Combined satellite altimetry and shipborne gravimetry data processing
IN Tziavos, MG Sideris, R Forsberg
Marine Geodesy 21 (4), 299-317, 1998
281998
Upward/downward continuation of gravity gradients for precise geoid determination
G Tóth, L Földvári, IN Tziavos, J Ádám
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 41, 21-30, 2006
262006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20