Παρακολούθηση
Patrick Cousot
Patrick Cousot
Professor of Computer Science, CIMS, New York University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cims.nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abstract interpretation: a unified lattice model for static analysis of programs by construction or approximation of fixpoints
P Cousot, R Cousot
Proceedings of the 4th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of …, 1977
85921977
Automatic discovery of linear restraints among variables of a program
P Cousot, N Halbwachs
Proceedings of the 5th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of …, 1978
20901978
Systematic design of program analysis frameworks
P Cousot, R Cousot
Proceedings of the 6th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of …, 1979
20321979
Abstract interpretation frameworks
P Cousot, R Cousot
Journal of logic and computation 2 (4), 511-547, 1992
9741992
Abstract interpretation and application to logic programs
P Cousot, R Cousot
The Journal of Logic Programming 13 (2-3), 103-179, 1992
8881992
A static analyzer for large safety-critical software
B Blanchet, P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, ...
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2003 conference on Programming language …, 2003
8772003
Static determination of dynamic properties of programs.
P Cousot
7441977
The ASTRÉE analyzer
P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, D Monniaux, X Rival
European Symposium on Programming, 21-30, 2005
6742005
Comparing the Galois connection and widening/narrowing approaches to abstract interpretation
P Cousot, R Cousot
International Symposium on Programming Language Implementation and Logic …, 1992
6161992
Semantic foundations of program analysis
P Cousot
Program flow analysis: theory and applications, 303-342, 1981
3261981
Design and implementation of a special-purpose static program analyzer for safety-critical real-time embedded software
B Blanchet, P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, ...
The essence of computation, 85-108, 2002
2992002
Abstract interpretation
P Cousot
ACM Computing Surveys (CSUR) 28 (2), 324-328, 1996
2991996
Constructive versions of Tarski’s fixed point theorems
P Cousot, R Cousot
Pacific journal of Mathematics 82 (1), 43-57, 1979
2991979
Inductive definitions, semantics and abstract interpretations
P Cousot, R Cousot
Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1992
2731992
Types as abstract interpretations
P Cousot
Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1997
2581997
Proving program invariance and termination by parametric abstraction, lagrangian relaxation and semidefinite programming
P Cousot
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2005
2552005
Static determination of dynamic properties of recursive procedures
P Cousot, R Cousot
IFIP Conference on Formal Description of Programming Concepts, St. Andrews …, 1977
2421977
Constructive design of a hierarchy of semantics of a transition system by abstract interpretation
P Cousot
Theoretical Computer Science 277 (1-2), 47-103, 2002
2342002
Méthodes itératives de construction et d'approximation de points fixes d'opérateurs monotones sur un treillis, analyse sémantique des programmes
P Cousot
Institut National Polytechnique de Grenoble-INPG; Université Joseph-Fourier …, 1978
2311978
Abstract interpretation based formal methods and future challenges
P Cousot
Informatics, 138-156, 2001
2292001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20