Παρακολούθηση
Francesco Restuccia
Francesco Restuccia
Institute for the Wireless Internet of Things, Northeastern University, United States
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Securing the Internet of Things in the Age of Machine Learning and Software-defined Networking
F Restuccia, S D'Oro, T Melodia
IEEE Internet of Things Journal, 2018, 2018
201*2018
Incentive Mechanisms for Participatory Sensing: Survey and Research Challenges
F Restuccia, SK Das, J Payton
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 12 (2), 13, 2016
1772016
Machine Learning for Wireless Communications in the Internet of Things: A Comprehensive Survey
J Jagannath, N Polosky, A Jagannath, F Restuccia, T Melodia
Ad Hoc Networks, 2019
1562019
Quality of Information in Mobile Crowdsensing: Survey and Research Challenges
F Restuccia, N Ghosh, S Bhattacharjee, S Das, T Melodia
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 13 (4), 43, 2017
1402017
No Radio Left Behind: Radio Fingerprinting Through Deep Learning of Physical-Layer Hardware Impairments
K Sankhe, M Belgiovine, F Zhou, L Angioloni, F Restuccia, S D’Oro, ...
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 6 (1), 165-178, 2019
572019
DeepRadioID: Real-Time Channel-Resilient Optimization of Deep Learning-based Radio Fingerprinting Algorithms
F Restuccia, S D'Oro, A Al-Shawabka, M Belgiovine, L Angioloni, ...
ACM MobiHoc 2019, 2019
572019
Exposing the Fingerprint: Dissecting the Impact of the Wireless Channel on Radio Fingerprinting
A Al-Shawabka, F Restuccia, S D’Oro, T Jian, BC Rendon, N Soltani, J Dy, ...
IEEE INFOCOM 2020, 2020
532020
The Slice Is Served: Enforcing Radio Access Network Slicing in Virtualized 5G Systems
S D'Oro, F Restuccia, A Talamonti, T Melodia
IEEE INFOCOM 2019, 2019
532019
FIDES: A Trust-based Framework for Secure User Incentivization in Participatory Sensing
F Restuccia, SK Das
World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2014 IEEE 15th …, 2014
502014
Blockchain for the Internet of Things: Present and Future
F Restuccia, SD Kanhere, T Melodia, SK Das
arXiv preprint arXiv:1903.07448, 2019
402019
Low-Complexity Distributed Radio Access Network Slicing: Algorithms and Experimental Results
S D'Oro, F Restuccia, T Melodia, S Palazzo
IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018
392018
Big Data Goes Small: Real-Time Spectrum-Driven Embedded Wireless Networking Through Deep Learning in the RF Loop
F Restuccia, T Melodia
IEEE INFOCOM 2019, 2019
302019
IncentMe: Effective Mechanism Design to Stimulate Crowdsensing Participants with Uncertain Mobility
F Restuccia, P Ferraro, S Silvestri, SK Das, GL Re
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2018
282018
Deep Learning at the Physical Layer: System Challenges and Applications to 5G and Beyond
F Restuccia, T Melodia
IEEE Communications Magazine, 2020
27*2020
Accurate and Efficient Modeling of 802.15.4 Unslotted CSMA/CA through Event Chains Computation
D De Guglielmo, F Restuccia, G Anastasi, M Conti, SK Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 15 (12), 2954 - 2968, 2016
272016
Sl-EDGE: Network Slicing at the Edge
S D'Oro, L Bonati, F Restuccia, M Polese, M Zorzi, T Melodia
ACM MobiHoc 2020, 2020
232020
Analysis and Optimization of a Protocol for Mobile Element Discovery in Sensor Networks
F Restuccia, G Anastasi, M Conti, S Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (9), 1942-1954, 2014
232014
Machine Learning for Future Wireless Communications
FL Luo
John Wiley & Sons, 2020
222020
Toward Operator-to-Waveform 5G Radio Access Network Slicing
S D'Oro, F Restuccia, T Melodia
IEEE Communications Magazine, 2019
212019
DeepWiERL: Bringing Deep Reinforcement Learning to the Internet of Self-Adaptive Things
F Restuccia, T Melodia
IEEE INFOCOM 2020, 2020
202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20