Παρακολούθηση
Amy J. Burgin
Amy J. Burgin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ku.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
12842008
Have we overemphasized the role of denitrification in aquatic ecosystems? A review of nitrate removal pathways
AJ Burgin, SK Hamilton
Frontiers in Ecology and the Environment 5 (2), 89-96, 2007
11282007
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5692011
A global perspective on wetland salinization: ecological consequences of a growing threat to freshwater wetlands
ER Herbert, P Boon, AJ Burgin, SC Neubauer, RB Franklin, M Ardón, ...
Ecosphere 6 (10), 1-43, 2015
5382015
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3512010
Restarting the conversation: challenges at the interface between ecology and society
PM Groffman, C Stylinski, MC Nisbet, CM Duarte, R Jordan, A Burgin, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 8 (6), 284-291, 2010
2472010
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2322009
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: total uptake
RO Hall Jr, JL Tank, DJ Sobota, PJ Mulholland, JM O'Brien, WK Dodds, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 653-665, 2009
2152009
Beyond carbon and nitrogen: how the microbial energy economy couples elemental cycles in diverse ecosystems
AJ Burgin, WH Yang, SK Hamilton, WL Silver
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (1), 44-52, 2011
1932011
Autonomous aerial water sampling
JP Ore, S Elbaum, A Burgin, C Detweiler
Journal of Field Robotics 32 (8), 1095-1113, 2015
1622015
The under‐ice microbiome of seasonally frozen lakes
S Bertilsson, A Burgin, CC Carey, SB Fey, HP Grossart, LM Grubisic, ...
Limnology and Oceanography 58 (6), 1998-2012, 2013
1602013
Soil O2 controls denitrification rates and N2O yield in a riparian wetland
AJ Burgin, PM Groffman
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 117 (G1), 2012
1512012
NO3−-driven SO4 2− production in freshwater ecosystems: implications for N and S cycling
AJ Burgin, SK Hamilton
Ecosystems 11 (6), 908-922, 2008
1242008
Weather whiplash in agricultural regions drives deterioration of water quality
TD Loecke, AJ Burgin, DA Riveros-Iregui, AS Ward, SA Thomas, ...
Biogeochemistry 133 (1), 7-15, 2017
992017
Factors regulating denitrification in a riparian wetland
AJ Burgin, PM Groffman, DN Lewis
Soil Science Society of America Journal 74 (5), 1826-1833, 2010
922010
Influence of bioturbation on denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA) in freshwater sediments
G Nogaro, AJ Burgin
Biogeochemistry 120 (1), 279-294, 2014
742014
Cross-stream comparison of substrate-specific denitrification potential
SEG Findlay, PJ Mulholland, SK Hamilton, JL Tank, MJ Bernot, AJ Burgin, ...
Biogeochemistry 104 (1), 381-392, 2011
732011
Denitrification in suburban lawn soils
SM Raciti, AJ Burgin, PM Groffman, DN Lewis, TJ Fahey
Journal of environmental quality 40 (6), 1932-1940, 2011
652011
Watershed ‘chemical cocktails’: forming novel elemental combinations in Anthropocene fresh waters
SS Kaushal, AJ Gold, S Bernal, TAN Johnson, K Addy, A Burgin, ...
Biogeochemistry 141 (3), 281-305, 2018
642018
Antecedent moisture controls on stream nitrate flux in an agricultural watershed
CA Davis, AS Ward, AJ Burgin, TD Loecke, DA Riveros‐Iregui, ...
Journal of environmental quality 43 (4), 1494-1503, 2014
602014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20