Παρακολούθηση
Sajal K. Das
Sajal K. Das
Professor & Daniel St. Clair Endowed Chair, Computer Science, Missouri Univ of Science and Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
WCA: A weighted clustering algorithm for mobile ad hoc networks
M Chatterjee, SK Das, D Turgut
Cluster computing 5 (2), 193-204, 2002
18602002
Smart environments: technology, protocols, and applications
D Cook, SK Das
John Wiley & Sons, 2004
10422004
How smart are our environments? An updated look at the state of the art
DJ Cook, SK Das
Pervasive and mobile computing 3 (2), 53-73, 2007
8292007
Data collection in wireless sensor networks with mobile elements: A survey
M Di Francesco, SK Das, G Anastasi
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 8 (1), 1-31, 2011
7112011
Avoiding energy holes in wireless sensor networks with nonuniform node distribution
X Wu, G Chen, SK Das
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 19 (5), 710-720, 2008
6262008
Coverage and connectivity issues in wireless sensor networks: A survey
A Ghosh, SK Das
Pervasive and Mobile Computing 4 (3), 303-334, 2008
6222008
The role of prediction algorithms in the MavHome smart home architecture
SK Das, DJ Cook, A Battacharya, EO Heierman, TY Lin
IEEE Wireless Communications 9 (6), 77-84, 2002
5062002
LeZi-update: An information-theoretic approach to track mobile users in PCS networks
A Bhattacharya, SK Das
Proceedings of the 5th annual ACM/IEEE international conference on Mobile …, 1999
4451999
Privacy preservation in wireless sensor networks: A state-of-the-art survey
N Li, N Zhang, SK Das, B Thuraisingham
Ad Hoc Networks 7 (8), 1501-1514, 2009
4192009
An on-demand weighted clustering algorithm (WCA) for ad hoc networks
M Chatterjee, SK Das, D Turgut
Globecom'00-IEEE. Global Telecommunications Conference. Conference Record …, 2000
4172000
A survey on sensor localization
J Wang, RK Ghosh, SK Das
Journal of Control Theory and Applications 8 (1), 2-11, 2010
4012010
Efficient data collection in wireless sensor networks with path-constrained mobile sinks
S Gao, H Zhang, SK Das
IEEE Transactions on mobile computing 10 (4), 592-608, 2010
3902010
Channel assignment strategies for multiradio wireless mesh networks: Issues and solutions
H Skalli, S Ghosh, SK Das, L Lenzini, M Conti
IEEE Communications Magazine 45 (11), 86-95, 2007
3722007
Looking ahead in pervasive computing: Challenges and opportunities in the era of cyber–physical convergence
M Conti, SK Das, C Bisdikian, M Kumar, LM Ni, A Passarella, G Roussos, ...
Pervasive and mobile computing 8 (1), 2-21, 2012
3492012
EBRP: energy-balanced routing protocol for data gathering in wireless sensor networks
F Ren, J Zhang, T He, C Lin, SKD Ren
IEEE transactions on parallel and distributed systems 22 (12), 2108-2125, 2011
3102011
Lezi-update: An information-theoretic framework for personal mobility tracking in pcs networks
A Bhattacharya, SK Das
Wireless Networks 8 (2), 121-135, 2002
2852002
On the energy hole problem of nonuniform node distribution in wireless sensor networks
X Wu, G Chen, SK Das
2006 IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems, 180-187, 2006
2762006
Intrusion detection in sensor networks: A non-cooperative game approach
A Agah, SK Das, K Basu, M Asadi
Third IEEE International Symposium on Network Computing and Applications …, 2004
2632004
Survey of security advances in smart grid: A data driven approach
S Tan, D De, WZ Song, J Yang, SK Das
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (1), 397-422, 2016
2392016
Centralized and clustered k-coverage protocols for wireless sensor networks
HM Ammari, SK Das
IEEE Transactions on computers 61 (1), 118-133, 2011
2282011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20