Παρακολούθηση
Klaus Lochmann
Klaus Lochmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.tu-muenchen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Quamoco product quality modelling and assessment approach
S Wagner, K Lochmann, L Heinemann, M Kläs, A Trendowicz, R Plösch, ...
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 1133-1142, 2012
1602012
Software quality models: Purposes, usage scenarios and requirements
F Deissenboeck, E Juergens, K Lochmann, S Wagner
2009 ICSE workshop on software quality, 9-14, 2009
1602009
Operationalised product quality models and assessment: The Quamoco approach
S Wagner, A Goeb, L Heinemann, M Kläs, C Lampasona, K Lochmann, ...
Information and Software Technology 62, 101-123, 2015
1262015
Field study on requirements engineering: Investigation of artefacts, project parameters, and execution strategies
DM Fernandez, S Wagner, K Lochmann, A Baumann, H de Carne
Information and Software Technology 54 (2), 162-178, 2012
552012
A case study on the application of an artefact-based requirements engineering approach
DM Fernández, K Lochmann, B Penzenstadler, S Wagner
15th Annual Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering …, 2011
502011
Quality models in practice: A preliminary analysis
S Wagner, K Lochmann, S Winter, A Goeb, M Klaes
2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2009
412009
The quamoco tool chain for quality modeling and assessment
F Deissenboeck, L Heinemann, M Herrmannsdoerfer, K Lochmann, ...
2011 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE), 1007-1009, 2011
392011
A software quality model for SOA
A Goeb, K Lochmann
Proceedings of the 8th international workshop on Software quality, 18-25, 2011
352011
A unifying model for software quality
K Lochmann, A Goeb
Proceedings of the 8th international workshop on Software quality, 3-10, 2011
312011
How to evaluate meta-models for software quality
M Kläs, C Lampasona, S Nunnenmacher, S Wagner, M Herrmannsdörfer, ...
Proceedings of the 20th International Workshop on Software Measurement …, 2010
242010
A benchmarking-inspired approach to determine threshold values for metrics
K Lochmann
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 37 (6), 1-8, 2012
222012
A security requirements approach for web systems
S Wagner, DM Fernandez, S Islam, K Lochmann
Workshop Quality Assessment in Web (QAW 2009), 2009
222009
Integrating quality models and static analysis for comprehensive quality assessment
K Lochmann, L Heinemann
Proceedings of the 2nd International Workshop on Emerging Trends in Software …, 2011
182011
Software quality models in practice: survey results
S Wagner, K Lochmann, S Winter, A Goeb, M Klaes, S Nunnenmacher
URL: https://mediatum. ub. tum. de/doc/1110601/1110601. pdf (дата звернення, 2010
142010
Are comprehensive quality models necessary for evaluating software quality?
K Lochmann, J Ramadani, S Wagner
Proceedings of the 9th International Conference on Predictive Models in …, 2013
132013
Evaluating a quality model for software product assessments-a case study
M Kläs, K Lochmann, L Heinemann
Proc. of SQMB 11, 2011
122011
A case study on specifying quality requirements using a quality model
K Lochmann, DM Fernández, S Wagner
2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference 1, 577-582, 2012
102012
The Quamoco quality meta-model
S Wagner, K Lochmann, S Winter, F Deissenboeck, E Juergens, ...
102012
Engineering quality requirements using quality models
K Lochmann
2010 15th IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer …, 2010
102010
Field study on requirements engineering artefacts and patterns
DM Fernández, S Wagner, K Lochmann, A Baumann
14th International Conference on Evaluation and Assessment in Software …, 2010
92010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20