Παρακολούθηση
Vincent Dumoulin
Vincent Dumoulin
Research Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved Training of Wasserstein GANs
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, A Courville
Neural Information Processing Systems, 2017
79632017
A guide to convolution arithmetic for deep learning
V Dumoulin, F Visin
arXiv preprint arXiv:1603.07285, 2016
17722016
Generative adversarial networks: An overview
A Creswell, T White, V Dumoulin, K Arulkumaran, B Sengupta, ...
IEEE signal processing magazine 35 (1), 53-65, 2018
15732018
Adversarially Learned Inference
V Dumoulin, I Belghazi, B Poole, A Lamb, M Arjovsky, O Mastropietro, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
14102017
Deconvolution and checkerboard artifacts
A Odena, V Dumoulin, C Olah
Distill 1 (10), e3, 2016
13952016
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1021*2016
A Learned Representation for Artistic Style
V Dumoulin, J Shlens, M Kudlur, A Behboodi, F Lemic, A Wolisz, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
9642017
FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer
E Perez, F Strub, H de Vries, V Dumoulin, A Courville
AAAI 2018, 2017
9562017
Meta-dataset: A dataset of datasets for learning to learn from few examples
E Triantafillou, T Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, U Evci, K Xu, R Goroshin, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
4112019
Pylearn2: a machine learning research library
IJ Goodfellow, D Warde-Farley, P Lamblin, V Dumoulin, M Mirza, ...
arXiv preprint arXiv:1308.4214, 2013
3612013
Exploring the structure of a real-time, arbitrary neural artistic stylization network
G Ghiasi, H Lee, M Kudlur, V Dumoulin, J Shlens
British Machine Vision Conference (BMVC), 2017
2352017
The hanabi challenge: A new frontier for ai research
N Bard, JN Foerster, S Chandar, N Burch, M Lanctot, HF Song, E Parisotto, ...
Artificial Intelligence 280, 103216, 2020
2242020
Blocks and fuel: Frameworks for deep learning
B Van Merriënboer, D Bahdanau, V Dumoulin, D Serdyuk, ...
arXiv preprint arXiv:1506.00619, 2015
1952015
Discriminative regularization for generative models
A Lamb, V Dumoulin, A Courville
arXiv preprint arXiv:1602.03220, 2016
812016
A guide to convolution arithmetic for deep learning. arXiv 2016
V Dumoulin, F Visin
arXiv preprint arXiv:1603.07285, 0
74
On the challenges of physical implementations of RBMs
V Dumoulin, IJ Goodfellow, A Courville, Y Bengio
AAAI 2014, 2014
712014
A guide to convolution arithmetic for deep learning (2016)
V Dumoulin, F Visin
arXiv preprint arXiv:1603.07285, 2016
692016
Feature-wise transformations
V Dumoulin, E Perez, N Schucher, F Strub, H Vries, A Courville, Y Bengio
Distill 3 (7), e11, 2018
68*2018
Learning visual reasoning without strong priors
E Perez, H de Vries, F Strub, V Dumoulin, A Courville
ICML Workshop on Machine Learning in Speech and Language Processing, 2017
612017
Harm de Vries, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Feature-wise transformations. Distill, 2018
V Dumoulin, E Perez, N Schucher, F Strub
59
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20