Παρακολούθηση
De-Chuan Zhan
De-Chuan Zhan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supervised nonlinear dimensionality reduction for visualization and classification
X Geng, DC Zhan, ZH Zhou
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
5342005
Few-shot learning via embedding adaptation with set-to-set functions
HJ Ye, H Hu, DC Zhan, F Sha
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
3752020
Semi-supervised learning with very few labeled training examples
ZH Zhou, DC Zhan, Q Yang
AAAI, 675-680, 2007
2082007
Multi-modal image annotation with multi-instance multi-label LDA
CT Nguyen, DC Zhan, ZH Zhou
Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial …, 2013
782013
Learning placeholders for open-set recognition
DW Zhou, HJ Ye, DC Zhan
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
672021
Learning instance specific distances using metric propagation
DC Zhan, M Li, YF Li, ZH Zhou
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
622009
Learning embedding adaptation for few-shot learning
HJ Ye, H Hu, DC Zhan, F Sha
522019
A novel serial multimodal biometrics framework based on semisupervised learning techniques
Q Zhang, Y Yin, DC Zhan, J Peng
IEEE transactions on information forensics and security 9 (10), 1681-1694, 2014
452014
Deep learning for fixed model reuse
Y Yang, DC Zhan, Y Fan, Y Jiang, ZH Zhou
Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2017
442017
What makes objects similar: A unified multi-metric learning approach
HJ Ye, DC Zhan, XM Si, Y Jiang, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 29, 2016
392016
Fei Sha. Learning embedding adaptation for few-shot learning
HJ Ye, H Hu, DC Zhan
arXiv preprint arXiv:1812.03664 2 (8), 2018
382018
Adaptive deep models for incremental learning: Considering capacity scalability and sustainability
Y Yang, DW Zhou, DC Zhan, H Xiong, Y Jiang
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2019
362019
Fast generalization rates for distance metric learning
HJ Ye, DC Zhan, Y Jiang
Machine Learning 108 (2), 267-295, 2019
362019
Learning adaptive classifiers synthesis for generalized few-shot learning
HJ Ye, H Hu, DC Zhan
International Journal of Computer Vision 129 (6), 1930-1953, 2021
352021
Identifying and compensating for feature deviation in imbalanced deep learning
HJ Ye, HY Chen, DC Zhan, WL Chao
arXiv preprint arXiv:2001.01385, 2020
352020
Complex object classification: A multi-modal multi-instance multi-label deep network with optimal transport
Y Yang, YF Wu, DC Zhan, ZB Liu, Y Jiang
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
342018
Rank consistency based multi-view learning: A privacy-preserving approach
HJ Ye, DC Zhan, Y Miao, Y Jiang, ZH Zhou
Proceedings of the 24th ACM international on conference on information and …, 2015
302015
Semi-Supervised Multi-Modal Learning with Incomplete Modalities.
Y Yang, DC Zhan, XR Sheng, Y Jiang
IJCAI, 2998-3004, 2018
272018
College student scholarships and subsidies granting: A multi-modal multi-label approach
HJ Ye, DC Zhan, X Li, ZC Huang, Y Jiang
2016 IEEE 16th International Conference on Data Mining (ICDM), 559-568, 2016
252016
Few-shot learning with adaptively initialized task optimizer: a practical meta-learning approach
HJ Ye, XR Sheng, DC Zhan
Machine Learning 109 (3), 643-664, 2020
242020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20