Παρακολούθηση
Nicolas Rolland
Nicolas Rolland
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensae.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tabular: a schema-driven probabilistic programming language
AD Gordon, T Graepel, N Rolland, C Russo, J Borgstrom, J Guiver
Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2014
622014
Database access
AD Gordon, TKH Graepel, NPM Rolland, EJ Borgstrom, CV Russo
US Patent 9,418,086, 2016
142016
Probabilistic programs as spreadsheet queries
AD Gordon, C Russo, M Szymczak, J Borgström, N Rolland, T Graepel, ...
European Symposium on Programming Languages and Systems, 1-25, 2015
52015
Comprehension and quotient structures in the language of 2-categories
NR Paul-André Melliès
FORMAL STRUCTURES FOR COMPUTATION AND DEDUCTION, https://arxiv.org/abs/2005 …, 2020
1*2020
Probabilistic programs as spreadsheet queries
AD Gordon, C Russo, M Szymczak, J Borgström, N Rolland, T Graepel, ...
Tech. Rep. MSR–TR–2014–135, Microsoft Research, 2014
12014
Comprehension and quotient structures in the language of 2-categories
https://arxiv.org/abs/2005.10015, 0
Probabilistic Programs for Querying Spreadsheets
AD Gordon, C Russo, M Szymczak, J Borgström, N Rolland, T Graepel, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7