Παρακολούθηση
Ioannis Nalbantis
Ioannis Nalbantis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of hydrological drought revisited
I Nalbantis, G Tsakiris
Water resources management 23, 881-897, 2009
9712009
Evaluation of a hydrological drought index
I Nalbantis
European water 23 (24), 67-77, 2008
2842008
A system-based paradigm of drought analysis for operational management
G Tsakiris, I Nalbantis, H Vangelis, B Verbeiren, M Huysmans, B Tychon, ...
Water resources management 27, 5281-5297, 2013
1622013
Flood depth-damage functions for built environment
A Pistrika, G Tsakiris, I Nalbantis
Environmental Processes 1, 553-572, 2014
1492014
A parametric rule for planning and management of multiple‐reservoir systems
I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Water Resources Research 33 (9), 2165-2177, 1997
1451997
Drought meteorological monitoring network design for the reconnaissance drought index (RDI)
G Tsakiris, I Nalbantis, D Pangalou, D Tigkas, H Vangelis
Proceedings of the 1st International Conference “Drought management …, 2008
902008
Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows/Calage d’un modèle semi-distribué pour la simulation conjointe d’écoulements …
E Rozos, A Efstratiadis, I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 49 (5), 2004
772004
Friction modeling of flood flow simulations
V Bellos, I Nalbantis, G Tsakiris
Journal of Hydraulic Engineering 144 (12), 04018073, 2018
632018
HYDROGEIOS: a semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins
A Efstratiadis, I Nalbantis, A Koukouvinos, E Rozos, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 12 (4), 989-1006, 2008
592008
Critical technical issues on the EU flood directive
G Tsakiris, I Nalbantis, A Pistrika
European Water 25 (26), 39-51, 2009
552009
Regionalization of low flows based on canonical correlation analysis
G Tsakiris, I Nalbantis, G Cavadias
Advances in water resources 34 (7), 865-872, 2011
542011
Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems
I Nalbantis, A Efstratiadis, E Rozos, M Kopsiafti, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 15 (3), 743-758, 2011
542011
Hydrological modelling of temporally-varying catchments: facets of change and the value of information
A Efstratiadis, I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 60 (7-8), 1438-1461, 2015
462015
Potential effects of forest fires on streamflow in the Enipeas river basin, Thessaly, Greece
SC Batelis, I Nalbantis
Environmental Processes 1, 73-85, 2014
442014
Use of multiple-time-step information in rainfall-runoff modelling
I Nalbantis
Journal of Hydrology 165 (1-4), 135-159, 1995
341995
Assessment of flood frequency after forest fires in small ungauged basins based on uncertain measurements
I Nalbantis, S Lymperopoulos
Hydrological sciences journal 57 (1), 52-72, 2012
302012
Identification de modèles pluie-débit du type hydrogramme unitaire: développements de la méthode DPFT et validation sur données générées avec et sans erreur
I Nalbantis
Grenoble INPG, 1987
191987
Performance of pilot-scale constructed floating wetlands in the removal of nutrients and pesticides
G Pavlidis, I Zotou, H Karasali, A Marousopoulou, G Bariamis, ...
Water Resources Management, 1-18, 2022
182022
Updating IDF curves under climate change: impact on rainfall-Induced runoff in urban basins
IM Kourtis, I Nalbantis, G Tsakiris, BΕ Psiloglou, VA Tsihrintzis
Water Resources Management 37 (6), 2403-2428, 2023
162023
Real-time flood forecasting with the use of inadequate data
I Nalbantis
Hydrological sciences journal 45 (2), 269-284, 2000
162000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20