Παρακολούθηση
Ronny Hänsch
Ronny Hänsch
postdoctoral research fellow, German Aerospace Center, Oberpfaffenhofen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlr.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advanced multi-sensor optical remote sensing for urban land use and land cover classification: Outcome of the 2018 IEEE GRSS data fusion contest
Y Xu, B Du, L Zhang, D Cerra, M Pato, E Carmona, S Prasad, N Yokoya, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2019
2092019
Automated drop detection using image analysis for online particle size monitoring in multiphase systems
S Maaß, J Rojahn, R Hänsch, M Kraume
Computers & Chemical Engineering 45, 27-37, 2012
1212012
Comparison of 3D interest point detectors and descriptors for point cloud fusion
R Hänsch, T Weber, O Hellwich
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2014
1132014
Building detection from one orthophoto and high-resolution InSAR data using conditional random fields
JD Wegner, R Hänsch, A Thiele, U Soergel
IEEE Journal of selected topics in applied Earth Observations and Remote …, 2010
1022010
SpaceNet 6: Multi-sensor all weather mapping dataset
J Shermeyer, D Hogan, J Brown, A Van Etten, N Weir, F Pacifici, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
842020
Three-dimensional building reconstruction using images obtained by unmanned aerial vehicles
C Wefelscheid, R Hänsch, O Hellwich
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2012
712012
Automatic registration of unordered point clouds acquired by Kinect sensors using an overlap heuristic
T Weber, R Hänsch, O Hellwich
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 102, 96-109, 2015
682015
Complex-valued convolutional neural networks for object detection in PolSAR data
R Hänsch, O Hellwich
8th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 1-4, 2010
632010
Comparison of different color spaces for image segmentation using graph-cut
X Wang, R Hänsch, L Ma, O Hellwich
2014 International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2014
582014
Deep learning and earth observation to support the sustainable development goals: Current approaches, open challenges, and future opportunities
C Persello, JD Wegner, R Hänsch, D Tuia, P Ghamisi, M Koeva, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 10 (2), 172-200, 2022
492022
2019 data fusion contest [technical committees]
B Le Saux, N Yokoya, R Hansch, M Brown, G Hager
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 7 (1), 103-105, 2019
492019
2018 IEEE GRSS data fusion contest: Multimodal land use classification [technical committees]
B Le Saux, N Yokoya, R Hänsch, S Prasad
IEEE geoscience and remote sensing magazine 6 (1), 52-54, 2018
442018
Classification of polarimetric SAR data by complex valued neural networks
R Hänsch, O Hellwich
ISPRS workshop high-resolution earth imaging for geospatial information 38, 4-7, 2009
422009
Security impact of high resolution smartphone cameras
T Fiebig, J Krissler, R Hänsch
8th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 14), 2014
392014
Machine learning methods for remote sensing applications: an overview
K Schulz, R Hänsch, U Sörgel
Earth resources and environmental remote sensing/GIS applications IX 10790 …, 2018
382018
Exploiting GAN-based SAR to optical image transcoding for improved classification via deep learning
A Ley, O Dhondt, S Valade, R Haensch, O Hellwich
EUSAR 2018; 12th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 1-6, 2018
362018
Skipping the real world: Classification of PolSAR images without explicit feature extraction
R Hänsch, O Hellwich
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 140, 122-132, 2018
352018
Correct and still wrong: The relationship between sampling strategies and the estimation of the generalization error
R Hänsch, A Ley, O Hellwich
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS …, 2017
352017
Syb3r: A realistic synthetic benchmark for 3d reconstruction from images
A Ley, R Hänsch, O Hellwich
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
342016
Global land-cover mapping with weak supervision: Outcome of the 2020 IEEE GRSS data fusion contest
C Robinson, K Malkin, N Jojic, H Chen, R Qin, C Xiao, M Schmitt, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2021
322021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20