Παρακολούθηση
Dirk Kraft
Dirk Kraft
Associate Professor, University of Southern Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mmmi.sdu.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bop: Benchmark for 6d object pose estimation
T Hodan, F Michel, E Brachmann, W Kehl, A GlentBuch, D Kraft, B Drost, ...
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 19-34, 2018
4392018
Object–Action Complexes: Grounded abstractions of sensory–motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740-757, 2011
253*2011
Learning grasp affordance densities
R Detry, D Kraft, O Kroemer, L Bodenhagen, J Peters, N Krüger, J Piater
Paladyn 2, 1-17, 2011
2172011
Pose estimation using local structure-specific shape and appearance context
AG Buch, D Kraft, JK Kamarainen, HG Petersen, N Krüger
2013 IEEE international conference on robotics and automation, 2080-2087, 2013
1182013
A strategy for grasping unknown objects based on co-planarity and colour information
M Popović, D Kraft, L Bodenhagen, E Başeski, N Pugeault, D Kragic, ...
Robotics and Autonomous Systems 58 (5), 551-565, 2010
1142010
Birth of the object: detection of objectness and extraction of object shape through object–action complexes
D Kraft, N Pugeault, E BAŞESKI, M POPOVIĆ, D KRAGIĆ, S Kalkan, ...
International Journal of Humanoid Robotics 5 (02), 247-265, 2008
1082008
A Survey of the Ontogeny of Tool Use: from Sensorimotor Experience to Planning
F Guerin, N Krüger, D Kraft
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 5 (1), 18-45, 2013
852013
Rotational subgroup voting and pose clustering for robust 3d object recognition
AG Buch, L Kiforenko, D Kraft
2017 IEEE international conference on computer vision (ICCV), 4137-4145, 2017
772017
Refining grasp affordance models by experience
R Detry, D Kraft, AG Buch, N Krüger, J Piater
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2287-2293, 2010
552010
Early reactive grasping with second order 3D feature relations
D Aarno, J Sommerfeld, D Kragic, N Pugeault, S Kalkan, F Wörgötter, ...
Recent Progress in Robotics: Viable Robotic Service to Human: An Edition of …, 2008
502008
Learning visual representations for perception-action systems
J Piater, S Jodogne, R Detry, D Kraft, N Krüger, O Kroemer, J Peters
The International Journal of Robotics Research 30 (3), 294-307, 2011
492011
Development of object and grasping knowledge by robot exploration
D Kraft, R Detry, N Pugeault, E Başeski, F Guerin, JH Piater, N Krüger
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 2 (4), 368-383, 2010
462010
Real-time extraction of surface patches with associated uncertainties by means of Kinect cameras
SM Olesen, S Lyder, D Kraft, N Krüger, JB Jessen
Journal of Real-Time Image Processing 10 (1), 105-118, 2015
372015
Structural bootstrapping-A novel, generative mechanism for the faster and more efficient acquisition of action-knowledge
F Worgotter, C Geib, M Tamosiunaite, E Aksoy, J Piater, H Xiong, A Ude, ...
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development (TAMD) 7 (2), 140-154, 2015
332015
Learning objects and grasp affordances through autonomous exploration
D Kraft, R Detry, N Pugeault, E Başeski, J Piater, N Krüger
Computer Vision Systems: 7th International Conference on Computer Vision …, 2009
312009
Prediction of ICP pose uncertainties using Monte Carlo simulation with synthetic depth images
AG Buch, D Kraft
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
302017
Exploration and planning in a three-level cognitive architecture
D Kraft, E Baeski, M Popovi, AM Batog, A Kjær-Nielsen, N Krüger, ...
Proceedings of the International Conference on Cognitive Systems (CogSys …, 2008
302008
Local Point Pair Feature Histogram for Accurate 3D Matching.
AG Buch, D Kraft, S Robotics, D Odense
BMVC, 143, 2018
292018
Technologies for the fast set-up of automated assembly processes
N Krüger, A Ude, HG Petersen, B Nemec, LP Ellekilde, TR Savarimuthu, ...
KI-Künstliche Intelligenz 28, 305-313, 2014
292014
Representation and integration: Combining robot control, high-level planning, and action learning
R Petrick, D Kraft, K Mourao, C Geib, N Pugeault, N Krüger, M Steedman
Proceedings of the International Cognitive Robotics Workshop (CogRob 2008 …, 2008
292008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20