Παρακολούθηση
Xenophon Zabulis
Xenophon Zabulis
Researcher, Foundation of Research and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
T-LESS: An RGB-D dataset for 6D pose estimation of texture-less objects
T Hodan, P Haluza, Š Obdržálek, J Matas, M Lourakis, X Zabulis
2017 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 880-888, 2017
5192017
Bop: Benchmark for 6d object pose estimation
T Hodan, F Michel, E Brachmann, W Kehl, A GlentBuch, D Kraft, B Drost, ...
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 19-34, 2018
4412018
Vision-Based Hand Gesture Recognition for Human-Computer Interaction.
X Zabulis, H Baltzakis, AA Argyros
The universal access handbook 34, 30, 2009
2342009
Detection and fine 3D pose estimation of texture-less objects in RGB-D images
T Hodaň, X Zabulis, M Lourakis, Š Obdržálek, J Matas
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
1602015
State-of-the-art in content-based image and video retrieval
RC Veltkamp, H Burkhardt, HP Kriegel
Springer Science & Business Media, 2013
1572013
High-performance embedded computing in space: Evaluation of platforms for vision-based navigation
G Lentaris, K Maragos, I Stratakos, L Papadopoulos, O Papanikolaou, ...
Journal of Aerospace Information Systems 15 (4), 178-192, 2018
1482018
3-D time-varying scene capture technologies—A survey
E Stoykova, AA Alatan, P Benzie, N Grammalidis, S Malassiotis, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 17 (11), 1568 …, 2007
1462007
FIRE: fundus image registration dataset
C Hernandez-Matas, X Zabulis, A Triantafyllou, P Anyfanti, S Douma, ...
Modeling and Artificial Intelligence in Ophthalmology 1 (4), 16-28, 2017
1452017
Scene representation technologies for 3DTV—A survey
AA Alatan, Y Yemez, U Gudukbay, X Zabulis, K Muller, ÇE Erdem, ...
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 17 (11), 1587 …, 2007
1352007
Head pose estimation on depth data based on particle swarm optimization
P Padeleris, X Zabulis, AA Argyros
2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2012
1312012
Association between retinal vessel caliber and arterial stiffness in a population comprised of normotensive to early-stage hypertensive individuals
A Triantafyllou, P Anyfanti, E Gavriilaki, X Zabulis, E Gkaliagkousi, ...
American journal of hypertension 27 (12), 1472-1478, 2014
792014
Accumulation of microvascular target organ damage in newly diagnosed hypertensive patients
A Triantafyllou, P Anyfanti, X Zabulis, E Gavriilaki, P Karamaounas, ...
Journal of the American Society of Hypertension 8 (8), 542-549, 2014
682014
Detection of densely dispersed spherical bubbles in digital images based on a template matching technique: Application to wet foams
X Zabulis, M Papara, A Chatziargyriou, TD Karapantsios
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 309 (1-3 …, 2007
682007
WebOnCOLL: medical collaboration in regional healthcare networks
CE Chronaki, DG Katehakis, XC Zabulis, M Tsiknakis, SC Orphanoudakis
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 1 (4), 257-269, 1997
681997
Model-based pose estimation for rigid objects
M Lourakis, X Zabulis
International conference on computer vision systems, 83-92, 2013
642013
An image analysis framework for the early assessment of hypertensive retinopathy signs
GC Manikis, V Sakkalis, X Zabulis, P Karamaounas, A Triantafyllou, ...
2011 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1-6, 2011
642011
Divergent retinal vascular abnormalities in normotensive persons and patients with never-treated, masked, white coat hypertension
A Triantafyllou, M Doumas, P Anyfanti, E Gkaliagkousi, X Zabulis, ...
American journal of hypertension 26 (3), 318-325, 2013
612013
Augmented interaction with physical books in an Ambient Intelligence learning environment
G Margetis, X Zabulis, P Koutlemanis, M Antona, C Stephanidis
Multimedia tools and applications 67, 473-495, 2013
582013
Synchronous image acquisition based on network synchronization
G Litos, X Zabulis, G Triantafyllidis
2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW …, 2006
582006
I2net medical image annotation service
CE Chronaki, X Zabulis, SC Orphanoudakis
Medical Informatics 22 (4), 337-347, 1997
471997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20