Παρακολούθηση
Anthony D. M. Smith
Anthony D. M. Smith
CSIRO Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
When can marine reserves improve fisheries management?
R Hilborn, K Stokes, JJ Maguire, T Smith, LW Botsford, M Mangel, ...
Ocean & Coastal Management 47 (3-4), 197-205, 2004
9242004
Design of operational management strategies for achieving fishery ecosystem objectives
KJ Sainsbury, AE Punt, ADM Smith
ICES Journal of Marine Science 57 (3), 731-741, 2000
6692000
Human behaviour: the key source of uncertainty in fisheries management
EA Fulton, ADM Smith, DC Smith, IE Van Putten
Fish and fisheries 12 (1), 2-17, 2011
6552011
Impacts of fishing low–trophic level species on marine ecosystems
ADM Smith, CJ Brown, CM Bulman, EA Fulton, P Johnson, IC Kaplan, ...
Science 333 (6046), 1147-1150, 2011
6422011
Population dynamics of fox rabies in Europe
RM Anderson, HC Jackson, RM May, ADM Smith
Nature 289, 765, 1981
6141981
Lessons in modelling and management of marine ecosystems: the Atlantis experience
EA Fulton, JS Link, IC Kaplan, M Savina‐Rolland, P Johnson, ...
Fish and fisheries 12 (2), 171-188, 2011
6112011
Ecological risk assessment for the effects of fishing
AJ Hobday, ADM Smith, IC Stobutzki, C Bulman, R Daley, JM Dambacher, ...
Fisheries Research 108 (2-3), 372-384, 2011
6102011
Implementing effective fisheries-management systems–management strategy evaluation and the Australian partnership approach
ADM Smith, KJ Sainsbury, RA Stevens
ICES Journal of Marine Science 56 (6), 967-979, 1999
5251999
Which ecological indicators can robustly detect effects of fishing?
EA Fulton, ADM Smith, AE Punt
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 540-551, 2005
5232005
Reconsidering the consequences of selective fisheries
SM Garcia, J Kolding, J Rice, MJ Rochet, S Zhou, T Arimoto, JE Beyer, ...
Science 335 (6072), 1045-1047, 2012
5172012
Scientific tools to support the practical implementation of ecosystem-based fisheries management
ADM Smith, EJ Fulton, AJ Hobday, DC Smith, P Shoulder
ICES Journal of Marine Science 64 (4), 633-639, 2007
4852007
Ecosystem-based fisheries management requires a change to the selective fishing philosophy
S Zhou, ADM Smith, AE Punt, AJ Richardson, M Gibbs, EA Fulton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (21), 9485-9489, 2010
3972010
Effect of complexity on marine ecosystem models
EA Fulton, ADM Smith, CR Johnson
Marine Ecology Progress Series 253, 1-16, 2003
3792003
Multispecies fisheries management and conservation: tactical applications using models of intermediate complexity
ÉE Plagányi, AE Punt, R Hillary, EB Morello, O Thébaud, T Hutton, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 1-22, 2014
3312014
An integrated approach is needed for ecosystem based fisheries management: insights from ecosystem-level management strategy evaluation
EA Fulton, ADM Smith, DC Smith, P Johnson
PloS one 9 (1), e84242, 2014
2762014
Biogeochemical marine ecosystem models II: the effect of physiological detail on model performance
EA Fulton, JS Parslow, ADM Smith, CR Johnson
Ecological modelling 173 (4), 371-406, 2004
2152004
Management strategy evaluation: the light on the hill
ADM Smith
Population dynamics for fisheries management, 249-253, 1994
1981994
The gospel of maximum sustainable yield in fisheries management: birth, crucifixion and reincarnation
AE Punt, ADM Smith
Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2001
1952001
Eco-label conveys reliable information on fish stock health to seafood consumers
NL Gutiérrez, SR Valencia, TA Branch, DJ Agnew, JK Baum, PL Bianchi, ...
Public Library of Science 7 (8), e43765, 2012
1862012
Linking fishing mortality reference points to life history traits: an empirical study
S Zhou, S Yin, JT Thorson, ADM Smith, M Fuller
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69 (8), 1292-1301, 2012
1832012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20