Παρακολούθηση
Dionysis Assimacopoulos
Dionysis Assimacopoulos
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Natural convection flow in a square cavity revisited: laminar and turbulent models with wall functions
G Barakos, E Mitsoulis, DO Assimacopoulos
International journal for numerical methods in fluids 18 (7), 695-719, 1994
6311994
Aessessment of biomass potential for power production: a GIS based method
D Voivontas, D Assimacopoulos, EG Koukios
Biomass and bioenergy 20 (2), 101-112, 2001
4402001
Evaluation of renewable energy potential using a GIS decision support system
D Voivontas, D Assimacopoulos, A Mourelatos, J Corominas
Renewable energy 13 (3), 333-344, 1998
3161998
A GIS-based decision support system for planning urban transportation policies
G Arampatzis, CT Kiranoudis, P Scaloubacas, D Assimacopoulos
European Journal of Operational Research 152 (2), 465-475, 2004
2182004
Impacts of European drought events: insights from an international database of text-based reports
K Stahl, I Kohn, V Blauhut, J Urquijo, L De Stefano, V Acácio, S Dias, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 16 (3), 801-819, 2016
1922016
Process eco-innovation: assessing meso-level eco-efficiency in industrial water-service systems
L Levidow, P Lindgaard-Jørgensen, Å Nilsson, SA Skenhall, ...
Journal of Cleaner Production 110, 54-65, 2016
1232016
Towards the harmonization of water-related policies for managing drought risks across the EU
E Kampragou, S Apostolaki, E Manoli, J Froebrich, D Assimacopoulos
Environmental Science & Policy 14 (7), 815-824, 2011
902011
A tool for the design of desalination plants powered by renewable energies
D Voivontas, K Misirlis, E Manoli, G Arampatzis, D Assimacopoulos
Desalination 133 (2), 175-198, 2001
862001
Forecasting daily maximum ozone concentrations in the Athens basin
A Chaloulakou, D Assimacopoulos*, T Lekkas
Environmental Monitoring and Assessment 56, 97-112, 1999
851999
Wall effects for motion of spheres in power-law fluids
KA Missirlis, D Assimacopoulos, E Mitsoulis, RP Chhabra
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 96 (3), 459-471, 2001
822001
Model for traffic emissions estimation
A Alexopoulos, D Assimacopoulos, E Mitsoulis
Atmospheric Environment. Part B. Urban Atmosphere 27 (4), 435-446, 1993
771993
Water supply modeling towards sustainable environmental management in small islands: the case of Paros, Greece
D Voivontas, G Arampatzis, E Manoli, C Karavitis, D Assimacopoulos
Desalination 156 (1-3), 127-135, 2003
722003
Monitoring the sustainability of the Greek energy system
A Angelis-Dimakis, G Arampatzis, D Assimacopoulos
Energy for Sustainable Development 16 (1), 51-56, 2012
712012
A finite volume approach in the simulation of viscoelastic expansion flows
KA Missirlis, D Assimacopoulos, E Mitsoulis
Journal of non-newtonian fluid mechanics 78 (2-3), 91-118, 1998
701998
Operational resilience of reservoirs to climate change, agricultural demand, and tourism: A case study from Sardinia
S Mereu, J Sušnik, A Trabucco, A Daccache, L Vamvakeridou-Lyroudia, ...
Science of the total environment 543, 1028-1038, 2016
682016
Solar potential for water heating explored by GIS
D Voivontas, G Tsiligiridis, D Assimacopoulos
Solar energy 62 (6), 419-427, 1998
521998
Water demand management: implementation principles and indicative case studies
E Kampragou, DF Lekkas, D Assimacopoulos
Water and environment Journal 25 (4), 466-476, 2011
432011
Market potential of renewable energy powered desalination systems in Greece
D Voivontas, K Yannopoulos, K Rados, A Zervos, D Assimacopoulos
Desalination 121 (2), 159-172, 1999
421999
A European drought impact report inventory (EDII): design and test for selected recent droughts in Europe
K Stahl, V Blauhut, I Kohn, V Acácio, D Assimacopoulos, C Bifulco, ...
Wageningen Universiteit, 2012
332012
Water demand and supply analysis using a spatial decision support system
E Manoli, G Arampatzis, E Pissias, D Xenos, D Assimacopoulos
322017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20