Παρακολούθηση
Marc Pantel
Marc Pantel
Associate Professor in Computer Science, Université de Toulouse
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enseeiht.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The TOPCASED project: a toolkit in open source for critical aeronautic systems design
P Farail, P Gaufillet, A Canals, C Le Camus, D Sciamma, P Michel, ...
Conference ERTS'06, 2006
1502006
A design pattern to build executable DSMLs and associated V&V tools
B Combemale, X Crégut, M Pantel
2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference 1, 282-287, 2012
682012
Introducing simulation and model animation in the MDE Topcased toolkit
B Combemale, X Crégut, JP Giacometti, P Michel, M Pantel
4th European Congress Embedded Real Time Software (ERTS), http://www …, 2008
422008
A set-constraint-based analysis of actors
JL Colaço, M Pantel, P Sallé
Formal Methods for Open Object-based Distributed Systems, 107-122, 1997
421997
Formally verified optimizing compilation in ACG-based flight control software
RB França, S Blazy, D Favre-Felix, X Leroy, M Pantel, J Souyris
ERTS2 2012: Embedded Real Time Software and Systems, 2012
322012
Towards formally verified optimizing compilation in flight control software
RB França, D Favre-Felix, X Leroy, M Pantel, J Souyris
PPES 2011: predictability and performance in embedded systems 18, 59-68, 2011
312011
Gene-auto: an automatic code generator for a safe subset of simulink/stateflow and scicos
A Toom, T Naks, M Pantel, M Gandriau, I Wati
Embedded Real Time Software and Systems (ERTS2008), 2008
312008
Weaving concurrency in executable domain-specific modeling languages
F Latombe, X Crégut, B Combemale, J Deantoni, M Pantel
Proceedings of the 2015 ACM SIGPLAN International Conference on Software …, 2015
282015
Proof-based approach to hybrid systems development: dynamic logic and Event-B
G Dupont, Y Aït-Ameur, M Pantel, NK Singh
International Conference on Abstract State Machines, Alloy, B, TLA, VDM, and …, 2018
272018
Towards reliable code generation with an open tool: Evolutions of the Gene-Auto toolset
A Toom, N Izerrouken, T Naks, M Pantel, OSY Kai
ERTS2 2010, Embedded Real Time Software & Systems, 2010
272010
Towards Rigorous Metamodeling.
B Combemale, S Rougemaille, X Crégut, F Migeon, M Pantel, C Maurel, ...
MDEIS 6, 23-27, 2006
272006
From design to implementation: an automated, credible autocoding chain for control systems
T Wang, R Jobredeaux, H Herencia, PL Garoche, A Dieumegard, É Féron, ...
Advances in Control System Technology for Aerospace Applications, 137-180, 2016
262016
Generative Technologies for Model Animation in the TopCased Platform
X Crégut, B Combemale, M Pantel, R Faudoux, J Pavei
European Conference on Modelling Foundations and Applications, 90-103, 2010
252010
Certifying an Automated Code Generator Using Formal Tools: Preliminary experiments in the GeneAuto project.
N Izerrouken, X Thirioux, M Pantel, M Strecker
Embedded Real Time Software and Systems (ERTS2008), 2008
252008
CAP: An actor dedicated process calculus
JL Colaço, M Pantel, P Sallé
241996
Formal verification of runtime compensation of web service compositions: A refinement and proof based proposal with Event-B
G Babin, YA Ameur, M Pantel
2015 IEEE International conference on services computing, 98-105, 2015
222015
Formal verification integration approach for DSML
F Zalila, X Crégut, M Pantel
International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems …, 2013
202013
Machine-checked sequencer for critical embedded code generator
N Izerrouken, M Pantel, X Thirioux
International Conference on Formal Engineering Methods, 521-540, 2009
202009
Towards an incremental development of discrete-event simulators for batch plants: Use of object-oriented concepts
F Bérard, C Azzaro-Pantel, L Pibouleau, S Domenech, D Navarre, ...
Computers & Chemical Engineering 23, S565-S568, 1999
201999
Static safety analysis for non-uniform service availability in actors
JL Colaço, M Pantel, F Dagnat, P Sallé
International Conference on Formal Methods for Open Object-Based Distributed …, 1999
201999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20