Παρακολούθηση
Maria Karyda
Maria Karyda
Associate Professor, Dept. of Information & Communication Systems, Univ. of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The insider threat to information systems and the effectiveness of ISO17799
M Theoharidou, S Kokolakis, M Karyda, E Kiountouzis
Computers & Security 24 (6), 472-484, 2005
3942005
Information systems security policies: a contextual perspective
M Karyda, E Kiountouzis, S Kokolakis
Computers & security 24 (3), 246-260, 2005
2452005
Analyzing the role of cognitive and cultural biases in the internalization of information security policies: Recommendations for information security awareness programs
A Tsohou, M Karyda, S Kokolakis
Computers & security 52, 128-141, 2015
2162015
Managing the introduction of information security awareness programmes in organisations
A Tsohou, M Karyda, S Kokolakis, E Kiountouzis
European Journal of Information Systems 24 (1), 38-58, 2015
1482015
Investigating information security awareness: research and practice gaps
A Tsohou, S Kokolakis, M Karyda, E Kiountouzis
Information Security Journal: A Global Perspective 17 (5-6), 207-227, 2008
1232008
Analyzing trajectories of information security awareness
A Tsohou, M Karyda, S Kokolakis, E Kiountouzis
Information Technology & People 25 (3), 327-352, 2012
862012
Formulating information systems risk management strategies through cultural theory
A Tsohou, M Karyda, S Kokolakis, E Kiountouzis
Information Management & Computer Security 14 (3), 198-217, 2006
802006
An ontology for secure e-government applications
M Karyda, T Balopoulos, S Dritsas, L Gymnopoulos, S Kokolakis, ...
First International Conference on Availability, Reliability and Security …, 2006
662006
Employees’ privacy vs. employers’ security: Can they be balanced?
L Mitrou, M Karyda
Telematics and Informatics 23 (3), 164-178, 2006
652006
Secure electronic voting: The current landscape
C Lambrinoudakis, D Gritzalis, V Tsoumas, M Karyda, S Ikonomopoulos
Secure electronic voting, 101-122, 2003
612003
A framework for outsourcing IS/IT security services
M Karyda, E Mitrou, G Quirchmayr
Information Management & Computer Security 14 (5), 403-416, 2006
602006
Privacy and fair information practices in ubiquitous environments: Research challenges and future directions
M Karyda, S Gritzalis, JH Park, S Kokolakis
Internet Research 19 (2), 194-208, 2009
542009
Internet forensics: Legal and technical issues
M Karyda, L Mitrou
Second International Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis …, 2007
532007
Process‐variance models in information security awareness research
A Tsohou, S Kokolakis, M Karyda, E Kiountouzis
Information Management & Computer Security 16 (3), 271-287, 2008
412008
Electronic voting systems: Security implications of the administrative workflow
C Lambrinoudakis, S Kokolakis, M Karyda, V Tsoumas, D Gritzalis, ...
14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2003
392003
Identifying factors that influence employees’ security behavior for enhancing ISP compliance
I Topa, M Karyda
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 12th International …, 2015
362015
EU's data protection reform and the right to be forgotten: A legal response to a technological challenge?
L Mitrou, M Karyda
5th International Conference of Information Law and Ethics, 29-30, 2012
352012
A knowledge-based approach to security requirements for e-health applications
S Dritsas, L Gymnopoulos, M Karyda, T Balopoulos, S Kokolakis, ...
Electronic Journal for E-Commerce Tools and Applications, 1-24, 2006
332006
Data breach notification: Issues and challenges for security management
M Karyda, L Mitrou
312016
Implementation challenges for information security awareness initiatives in e-government
R El-Haddadeh, A Tsohou, M Karyda
242012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20