Παρακολούθηση
Dimitrios K. Moutopoulos
Dimitrios K. Moutopoulos
Fisheries & Aquaculture, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Length–weight and length–length relationships of fish species from the Aegean Sea (Greece)
DK Moutopoulos, KI Stergiou
Journal of Applied Ichthyology 18 (3), 200-203, 2002
8362002
A review of length-weight relationships of fishes from Greek marine waters
KI Stergiou, DK Moutopoulos
2762001
Small-scale coastal fisheries in European Seas are not what they were: ecological, social and economic changes
J Lloret, IG Cowx, H Cabral, M Castro, T Font, JMS Gonçalves, A Gordoa, ...
Marine Policy 98, 176-186, 2018
1242018
Trammel net catch species composition, catch rates and métiers in southern European waters: A multivariate approach
KI Stergiou, DK Moutopoulos, MC Soriguer, E Puente, PG Lino, C Zabala, ...
Fisheries Research 79 (1-2), 170-182, 2006
1222006
Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries
K Erzini, JMS Gonçalves, L Bentes, DK Moutopoulos, JAH Casal, ...
Fisheries Research 79 (1-2), 183-201, 2006
1112006
Discards from experimental trammel nets in southern European small-scale fisheries
JMS Gonçalves, KI Stergiou, JA Hernando, E Puente, DK Moutopoulos, ...
Fisheries Research 88 (1-3), 5-14, 2007
952007
Possible influence of reared gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) on wild stocks in the area of the Messolonghi lagoon (Ionian Sea, Greece)
E Dimitriou, G Katselis, DK Moutopoulos, C Akovitiotis, C Koutsikopoulos
Aquaculture research 38 (4), 398-408, 2007
912007
Gill net and longlines fisheries in Cyclades waters (Aegean Sea): species composition and gear competition
KI Stergiou, DK Moutopoulos, K Erzini
Fisheries Research 57 (1), 25-37, 2002
852002
Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector
T Cashion, D Al-Abdulrazzak, D Belhabib, B Derrick, E Divovich, ...
Fisheries Research 206, 57-64, 2018
712018
Strong fisheries management and governance positively impact ecosystem status
A Bundy, R Chuenpagdee, JL Boldt, M de Fatima Borges, ML Camara, ...
Fish and Fisheries 18 (3), 412-439, 2017
672017
Fishermen's perception on the sustainability of small‐scale fisheries and dolphin–fisheries interactions in two increasingly fragile coastal ecosystems in western Greece
J Gonzalvo, I Giovos, DK Moutopoulos
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25 (1), 91-106, 2015
652015
Identifying recreational fisheries in the Mediterranean Sea through social media
I Giovos, I Keramidas, C Antoniou, A Deidun, T Font, P Kleitou, J Lloret, ...
Fisheries Management and Ecology 25 (4), 287-295, 2018
572018
Length–weight relations of 34 fish species caught by small-scale fishery in Korinthiakos gulf (central Greece)
DK Moutopoulos, A Ramfos, A Mouka, G Katselis
Acta Ichthyologica et Piscatoria 43 (1), 57-64, 2013
482013
Perish legally and ecologically: the ineffectiveness of the minimum landing sizes in the Mediterranean Sea
KI Stergiou, DK Moutopoulos, G Armenis
Fisheries Management and Ecology 16 (5), 368-375, 2009
482009
Fishing strange data in national fisheries statistics of Greece
DK Moutopoulos, C Koutsikopoulos
Marine Policy 48, 114-122, 2014
472014
Toward an ecosystem approach to fisheries in the Mediterranean Sea: Multi-gear/multi-species implications from an ecosystem model of the Greek Ionian Sea
DK Moutopoulos, S Libralato, C Solidoro, KI Stergiou
Journal of Marine Systems 113, 13-28, 2013
462013
Body size overlap in industrial and artisanal fisheries for five commercial fish species in the Mediterranean Sea
KI Stergiou, DK Moutopoulos, G Krassas
Scientia Marina 68 (1), 179-188, 2004
452004
Spatial and temporal variability in Hellenic marine fisheries landings
KI Stergiou, DK Moutopoulos, AC Tsikliras
State of Hellenic fisheries, 141-150, 2007
442007
Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes
DC Bobori, DK Moutopoulos, M Bekri, I Salvarina, AIP Munoz
Journal of Biological Research-Thessaloniki 14 (1), 219-224, 2010
432010
Weight-length relationships of fishes discarded by trawlers in the North Aegean Sea
MK Lamprakis, AA Kallianiotis, DK Montopoulos
Acta Ichthyologica et Piscatoria 33 (2), 145-152, 2003
432003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20