Παρακολούθηση
Timothy Patten
Timothy Patten
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uts.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pix2pose: Pixel-wise coordinate regression of objects for 6d pose estimation
K Park, T Patten, M Vincze
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1962019
Dec-MCTS: Decentralized planning for multi-robot active perception
G Best, OM Cliff, T Patten, RR Mettu, R Fitch
The International Journal of Robotics Research 38 (2-3), 316-337, 2019
1252019
Vision‐based obstacle detection and navigation for an agricultural robot
D Ball, B Upcroft, G Wyeth, P Corke, A English, P Ross, T Patten, R Fitch, ...
Journal of field robotics 33 (8), 1107-1130, 2016
1132016
Human cortical traveling waves: dynamical properties and correlations with responses
TM Patten, CJ Rennie, PA Robinson, P Gong
PLoS One 7 (6), e38392, 2012
732012
Robotics for sustainable broad-acre agriculture
D Ball, P Ross, A English, T Patten, B Upcroft, R Fitch, S Sukkarieh, ...
Field and service robotics, 439-453, 2015
522015
EasyLabel: A Semi-Automatic Pixel-wise Object Annotation Tool for Creating Robotic RGB-D Datasets
M Suchi, T Patten, D Fischinger, M Vincze
International Conference on Robotics and Automation, 6678-6684, 2019
472019
Viewpoint Evaluation for Online 3D Active Object Classification
T Patten, M Zillich, R Fitch, M Vincze, S Sukkarieh
Robotics and Automation Letters 1 (1), 73-81, 2016
422016
Decentralised Monte Carlo tree search for active perception
G Best, OM Cliff, T Patten, RR Mettu, R Fitch
Algorithmic Foundations of Robotics XII, 864-879, 2020
382020
Monte Carlo planning for active object classification
T Patten, W Martens, R Fitch
Autonomous Robots 42 (2), 391-421, 2018
382018
Multi-Task Template Matching for Object Detection, Segmentation and Pose Estimation Using Depth Images
K Park, T Patten, J Prankl, M Vincze
International Conference on Robotics and Automation, 7207-7213, 2019
272019
Robotics for sustainable broad-acre agriculture
D Ball, P Ross, A English, T Patten, B Upcroft, R Fitch, S Sukkarieh, ...
Proc. of FSR, 2013
162013
SyDPose: Object detection and pose estimation in cluttered real-world depth images trained using only synthetic data
S Thalhammer, T Patten, M Vincze
2019 International Conference on 3D Vision (3DV), 106-115, 2019
152019
Large-Scale Near-Optimal Decentralised Information Gathering with Multiple Mobile Robots
T Patten, R Fitch, S Sukkarieh
132013
Dgcm-net: dense geometrical correspondence matching network for incremental experience-based robotic grasping
T Patten, K Park, M Vincze
Frontiers in Robotics and AI 7, 120, 2020
122020
Virtual reality teleoperation of a humanoid robot using markerless human upper body pose imitation
M Hirschmanner, C Tsiourti, T Patten, M Vincze
2019 IEEE-RAS 19th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2019
102019
User interface and coverage planner for agricultural robotics
D Richards, T Patten, R Fitch, D Ball, S Sukkarieh
Australasian Conference on Robotics and Automation, 2015
102015
Pix2pose: Pixel-wise coordinate regression of objects for 6d pose estimation. 2019 IEEE
K Park, T Patten, M Vincze
CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) 2180, 2019
92019
Neural object learning for 6d pose estimation using a few cluttered images
K Park, T Patten, M Vincze
European Conference on Computer Vision, 656-673, 2020
82020
ScalableFusion: High-resolution Mesh-based Real-time 3D Reconstruction
S Schreiberhuber, J Prankl, T Patten, M Vincze
International Conference on Robotics and Automation, 140-146, 2019
82019
Active object classification from 3D range data with mobile robots
T Patten
82016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20