Παρακολούθηση
Jennifer Horkoff
Jennifer Horkoff
University of Gothenburg/Chalmers University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chalmers.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating goal models within the goal‐oriented requirement language
D Amyot, S Ghanavati, J Horkoff, G Mussbacher, L Peyton, E Yu
International Journal of Intelligent Systems 25 (8), 841-877, 2010
3702010
istar 2.0 language guide
F Dalpiaz, X Franch, J Horkoff
arXiv preprint arXiv:1605.07767, 2016
2362016
Strategic business modeling: representation and reasoning
J Horkoff, D Barone, L Jiang, E Yu, D Amyot, A Borgida, J Mylopoulos
Software & Systems Modeling 13, 1015-1041, 2014
2122014
Comparison and evaluation of goal-oriented satisfaction analysis techniques
J Horkoff, E Yu
Requirements Engineering 18, 199-222, 2013
1762013
Goal-oriented requirements engineering: an extended systematic mapping study
J Horkoff, FB Aydemir, E Cardoso, T Li, A Maté, E Paja, M Salnitri, L Piras, ...
Requirements engineering 24, 133-160, 2019
1752019
Interactive goal model analysis for early requirements engineering
J Horkoff, E Yu
Requirements Engineering 21, 29-61, 2016
1322016
Analyzing goal models: different approaches and how to choose among them
J Horkoff, E Yu
Proceedings of the 2011 ACM Symposium on Applied Computing, 675-682, 2011
1182011
Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development
R Kasauli, E Knauss, J Horkoff, G Liebel, FG de Oliveira Neto
Journal of Systems and Software 172, 110851, 2021
1122021
A lightweight GRL profile for i* modeling
D Amyot, J Horkoff, D Gross, G Mussbacher
Advances in Conceptual Modeling-Challenging Perspectives: ER 2009 Workshops …, 2009
1052009
Managing requirements uncertainty with partial models
R Salay, M Chechik, J Horkoff, AD Sandro
Requirements Engineering 18, 107-128, 2013
1022013
Non-functional requirements for machine learning: Challenges and new directions
J Horkoff
2019 IEEE 27th international requirements engineering conference (RE), 386-391, 2019
1002019
Do viewpoints lead to better conceptual models? An exploratory case study
S Easterbrook, E Yu, J Aranda, Y Fan, J Horkoff, M Leica, RA Qadir
13th IEEE International Conference on Requirements Engineering (RE'05), 199-208, 2005
982005
Integrating sustainability in decision-making processes: A modelling strategy
J Cabot, S Easterbrook, J Horkoff, L Lessard, S Liaskos, JN Mazón
2009 31st International Conference on Software Engineering-Companion Volume …, 2009
952009
A framework for empirical evaluation of model comprehensibility
J Aranda, N Ernst, J Horkoff, S Easterbrook
International Workshop on Modeling in Software Engineering (MISE'07: ICSE …, 2007
912007
Evaluating goal achievement in enterprise modeling–an interactive procedure and experiences
J Horkoff, E Yu
IFIP Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling, 145-160, 2009
872009
Finding solutions in goal models: an interactive backward reasoning approach
J Horkoff, E Yu
Conceptual Modeling–ER 2010: 29th International Conference on Conceptual …, 2010
862010
Runtime goal models: Keynote
F Dalpiaz, A Borgida, J Horkoff, J Mylopoulos
IEEE 7th international conference on research challenges in information …, 2013
742013
Goal-oriented requirements engineering: a systematic literature map
J Horkoff, FB Aydemir, E Cardoso, T Li, A Maté, E Paja, M Salnitri, ...
2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE), 106-115, 2016
712016
Non-functional requirements as qualities, with a spice of ontology
FL Li, J Horkoff, J Mylopoulos, RSS Guizzardi, G Guizzardi, A Borgida, ...
2014 IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE), 293-302, 2014
602014
Analyzing Knowledge Transfer Effectiveness--An Agent-Oriented Modeling Approach
M Strohmaier, E Yu, J Horkoff, J Aranda, S Easterbrook
2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS …, 2007
562007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20