Παρακολούθηση
John Mylopoulos
John Mylopoulos
University of Ottawa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-functional requirements in software engineering
L Chung, B Nixon, E Yu, J Mylopoulos
Springer, 2000
3690*2000
Tropos: An agent-oriented software development methodology
P Bresciani, A Perini, P Giorgini, F Giunchiglia, J Mylopoulos
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 8, 203-236, 2004
25452004
Software engineering for self-adaptive systems: A second research roadmap
R De Lemos, H Giese, HA Müller, M Shaw, J Andersson, M Litoiu, ...
Software Engineering for Self-Adaptive Systems II: International Seminar …, 2013
23342013
Representing and using nonfunctional requirements: A process-oriented approach
J Mylopoulos, L Chung, B Nixon
IEEE Transactions on software engineering 18 (6), 483-497, 1992
15911992
Telos: Representing knowledge about information systems
J Mylopoulos, A Borgida, M Jarke, M Koubarakis
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 8 (4), 325-362, 1990
12811990
Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project
J Castro, M Kolp, J Mylopoulos
Information systems 27 (6), 365-389, 2002
10412002
From object-oriented to goal-oriented requirements analysis
J Mylopoulos, L Chung, E Yu
Communications of the ACM 42 (1), 31-37, 1999
8491999
On conceptual modelling: Perspectives from artificial intelligence, databases, and programming languages
ML Brodie, J Mylopoulos, JW Schmidt
Springer Science & Business Media, 2012
7662012
A language facility for designing database-intensive applications
J Mylopoulos, PA Bernstein, HKT Wong
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 5 (2), 185-207, 1980
6741980
Conceptual modelling and Telos
J Mylopoulos
Conceptual modelling, databases, and CASE: An integrated view of information …, 1992
6181992
Data management for peer-to-peer computing: A vision
PA Bernstein, F Giunchiglia, A Kementsietsidis, J Mylopoulos, L Serafini, ...
University of Trento, 2002
5672002
Security and privacy requirements analysis within a social setting
L Liu, E Yu, J Mylopoulos
Proceedings. 11th IEEE International Requirements Engineering Conference …, 2003
5632003
Understanding" why" in software process modelling, analysis, and design
ESK Yu, J Mylopoulos
Proceedings of 16th international conference on software engineering, 159-168, 1994
5581994
The tropos software development methodology: Processes, models and diagrams
F Giunchiglia, J Mylopoulos, A Perini
Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents …, 2002
4492002
Knowledge representation as the basis for requirements specifications
A Borgida, S Greenspan, J Mylopoulos
Wissensbasierte Systeme: GI-Kongreß, München, 28./29. Oktober 1985, 152-169, 1985
4251985
Reasoning with goal models
P Giorgini, J Mylopoulos, E Nicchiarelli, R Sebastiani
Conceptual Modeling—ER 2002: 21st International Conference on Conceptual …, 2003
4092003
Why goal-oriented requirements engineering
E Yu, J Mylopoulos
Proceedings of the 4th international workshop on requirements engineering …, 1998
4061998
Information Modeling in the Time of the Revolution
J Mylopoulos
Information systems 23 (3-4), 127-155, 1998
3831998
Ontologies for knowledge management: an information systems perspective
I Jurisica, J Mylopoulos, E Yu
Knowledge and Information systems 6, 380-401, 2004
3802004
On knowledge base management systems: integrating artificial intelligence and database technologies
ML Brodie, J Mylopoulos
Springer Science & Business Media, 2012
3622012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20