Παρακολούθηση
Tommaso Di Noia
Tommaso Di Noia
Full Professor, Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linked open data to support content-based recommender systems
T Di Noia, R Mirizzi, VC Ostuni, D Romito, M Zanker
Proceedings of the 8th international conference on semantic systems, 1-8, 2012
3312012
A system for principled matchmaking in an electronic marketplace
TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, M Mongiello
International Journal of Electronic Commerce 8 (4), 9-37, 2004
2572004
Top-n recommendations from implicit feedback leveraging linked open data
VC Ostuni, T Di Noia, E Di Sciascio, R Mirizzi
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 85-92, 2013
1932013
Concept abduction and contraction for semantic-based discovery of matches and negotiation spaces in an e-marketplace
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Electronic Commerce Research and Applications 4 (4), 345-361, 2005
1702005
Semantic matchmaking as non-monotonic reasoning: A description logic approach
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Journal of Artificial Intelligence Research 29, 269-307, 2007
1552007
A formal approach to ontology-based semantic match of skills descriptions.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, M Mottola
J. Univers. Comput. Sci. 9 (12), 1437-1454, 2003
1362003
RDF2Vec: RDF graph embeddings and their applications
P Ristoski, J Rosati, T Di Noia, R De Leone, H Paulheim
Semantic Web 10 (4), 721-752, 2019
1322019
Sound and music recommendation with knowledge graphs
S Oramas, VC Ostuni, TD Noia, X Serra, ED Sciascio
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (2), 1-21, 2016
1272016
Abductive matchmaking using description logics
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
IJCAI 3, 337-342, 2003
1132003
SPrank: Semantic Path-Based Ranking for Top-N Recommendations Using Linked Open Data
TD Noia, VC Ostuni, P Tomeo, ED Sciascio
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (1), 1-34, 2016
1092016
Exploiting the web of data in model-based recommender systems
T Di Noia, R Mirizzi, VC Ostuni, D Romito
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 253-256, 2012
1032012
A description logic based approach for matching user profiles
A Cali, D Calvanese, S Colucci, T Di Noia, FM Donini
CEUR Workshop Proceedings, 2004
98*2004
Concept abduction and contraction in description logics.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Description logics, 2003
832003
An analysis of users' propensity toward diversity in recommendations
T Di Noia, VC Ostuni, J Rosati, P Tomeo, E Di Sciascio
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender Systems, 285-288, 2014
792014
Ranking the linked data: the case of dbpedia
R Mirizzi, A Ragone, TD Noia, ED Sciascio
International Conference on Web Engineering, 337-354, 2010
712010
Recommender systems and linked open data
TD Noia, VC Ostuni
Reasoning Web International Summer School, 88-113, 2015
702015
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
672007
Configuring software product line feature models based on stakeholders’ soft and hard requirements
E Bagheri, TD Noia, A Ragone, D Gasevic
International Conference on Software Product Lines, 16-31, 2010
632010
An end stage kidney disease predictor based on an artificial neural networks ensemble
T Di Noia, VC Ostuni, F Pesce, G Binetti, D Naso, FP Schena, ...
Expert systems with applications 40 (11), 4438-4445, 2013
622013
Adaptive multi-attribute diversity for recommender systems
T Di Noia, J Rosati, P Tomeo, E Di Sciascio
Information Sciences 382, 234-253, 2017
612017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20