Παρακολούθηση
Tommaso Di Noia
Tommaso Di Noia
Full Professor, Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linked open data to support content-based recommender systems
T Di Noia, R Mirizzi, VC Ostuni, D Romito, M Zanker
Proceedings of the 8th international conference on semantic systems, 1-8, 2012
3622012
A system for principled matchmaking in an electronic marketplace
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 321-330, 2003
2592003
RDF2Vec: RDF graph embeddings and their applications
P Ristoski, J Rosati, T Di Noia, R De Leone, H Paulheim
Semantic Web 10 (4), 721-752, 2019
2202019
Top-n recommendations from implicit feedback leveraging linked open data
VC Ostuni, T Di Noia, E Di Sciascio, R Mirizzi
Proceedings of the 7th ACM conference on Recommender systems, 85-92, 2013
2072013
A survey on adversarial recommender systems: from attack/defense strategies to generative adversarial networks
Y Deldjoo, TD Noia, FA Merra
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (2), 1-38, 2021
1792021
Sound and music recommendation with knowledge graphs
S Oramas, VC Ostuni, TD Noia, X Serra, ED Sciascio
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (2), 1-21, 2016
1742016
Concept abduction and contraction for semantic-based discovery of matches and negotiation spaces in an e-marketplace
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, M Mongiello, FM Donini
Proceedings of the 6th international conference on Electronic commerce, 41-50, 2004
1702004
Semantic matchmaking as non-monotonic reasoning: A description logic approach
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Journal of Artificial Intelligence Research 29, 269-307, 2007
1592007
SPrank: Semantic Path-Based Ranking for Top-N Recommendations Using Linked Open Data
TD Noia, VC Ostuni, P Tomeo, ED Sciascio
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 8 (1), 1-34, 2016
1412016
A formal approach to ontology-based semantic match of skills descriptions.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, M Mottola
J. Univers. Comput. Sci. 9 (12), 1437-1454, 2003
1412003
Elliot: A comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and …, 2021
1132021
Abductive matchmaking using description logics
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
IJCAI 3, 337-342, 2003
1122003
Exploiting the web of data in model-based recommender systems
T Di Noia, R Mirizzi, VC Ostuni, D Romito
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 253-256, 2012
1072012
A logic-based approach for matching user profiles
A Calì, D Calvanese, S Colucci, T Di Noia, FM Donini
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 8th …, 2004
1022004
An analysis of users' propensity toward diversity in recommendations
T Di Noia, VC Ostuni, J Rosati, P Tomeo, E Di Sciascio
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender Systems, 285-288, 2014
1002014
An end stage kidney disease predictor based on an artificial neural networks ensemble
T Di Noia, VC Ostuni, F Pesce, G Binetti, D Naso, FP Schena, ...
Expert systems with applications 40 (11), 4438-4445, 2013
902013
Recommender systems and linked open data
T Di Noia, VC Ostuni
Reasoning Web International Summer School, 88-113, 2015
872015
Addressing the user cold start with cross-domain collaborative filtering: exploiting item metadata in matrix factorization
I Fernández-Tobías, I Cantador, P Tomeo, VW Anelli, T Di Noia
User modeling and user-adapted interaction 29, 443-486, 2019
862019
A flexible framework for evaluating user and item fairness in recommender systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-55, 2021
852021
Concept abduction and contraction in description logics.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Description logics, 2003
822003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20