Παρακολούθηση
Marco Borga
Marco Borga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipd.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Changing climate both increases and decreases European river floods
G Blöschl, J Hall, A Viglione, RAP Perdigão, J Parajka, B Merz, D Lun, ...
Nature 573 (7772), 108-111, 2019
8742019
A compilation of data on European flash floods
E Gaume, V Bain, P Bernardara, O Newinger, M Barbuc, A Bateman, ...
Journal of Hydrology 367 (1-2), 70-78, 2009
8442009
Changing climate shifts timing of European floods
G Blöschl, J Hall, J Parajka, RAP Perdigão, B Merz, B Arheimer, ...
Science 357 (6351), 588-590, 2017
7602017
Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and implications for flood risk management
L Marchi, M Borga, E Preciso, E Gaume
Journal of Hydrology 394 (1-2), 118-133, 2010
6962010
Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment
J Hall, B Arheimer, M Borga, R Brázdil, P Claps, A Kiss, TR Kjeldsen, ...
Hydrology and Earth System Sciences 18 (7), 2735-2772, 2014
5902014
Hydrogeomorphic response to extreme rainfall in headwater systems: Flash floods and debris flows
M Borga, M Stoffel, L Marchi, F Marra, M Jakob
Journal of Hydrology 518, 194-205, 2014
4462014
Flash flood warning based on rainfall thresholds and soil moisture conditions: An assessment for gauged and ungauged basins
D Norbiato, M Borga, S Degli Esposti, E Gaume, S Anquetin
Journal of Hydrology 362 (3-4), 274-290, 2008
4382008
The influence of soil moisture on threshold runoff generation processes in an alpine headwater catchment
D Penna, HJ Tromp-van Meerveld, A Gobbi, M Borga, G Dalla Fontana
Hydrology and Earth System Sciences 15 (3), 689-702, 2011
4242011
Land use change impacts on floods at the catchment scale: Challenges and opportunities for future research
M Rogger, M Agnoletti, A Alaoui, JC Bathurst, G Bodner, M Borga, ...
Water resources research 53 (7), 5209-5219, 2017
3812017
Flash flood forecasting, warning and risk management: the HYDRATE project
M Borga, EN Anagnostou, G Blöschl, JD Creutin
Environmental Science & Policy 14 (7), 834-844, 2011
3762011
Hydrometeorological analysis of the 29 August 2003 flash flood in the Eastern Italian Alps
M Borga, P Boscolo, F Zanon, M Sangati
Journal of hydrometeorology 8 (5), 1049-1067, 2007
3612007
The missing link between flood risk awareness and preparedness: findings from case studies in an Alpine Region
A Scolobig, B De Marchi, M Borga
Natural hazards 63, 499-520, 2012
3202012
HyMeX: A 10-year multidisciplinary program on the Mediterranean water cycle
P Drobinski, V Ducrocq, P Alpert, E Anagnostou, K Béranger, M Borga, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 95 (7), 1063-1082, 2014
3142014
Accuracy of radar rainfall estimates for streamflow simulation
M Borga
Journal of Hydrology 267 (1-2), 26-39, 2002
2902002
HyMeX-SOP1: The field campaign dedicated to heavy precipitation and flash flooding in the northwestern Mediterranean
V Ducrocq, I Braud, S Davolio, R Ferretti, C Flamant, A Jansa, N Kalthoff, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 95 (7), 1083-1100, 2014
2862014
Regional frequency analysis of extreme precipitation in the eastern Italian Alps and the August 29, 2003 flash flood
D Norbiato, M Borga, M Sangati, F Zanon
Journal of hydrology 345 (3-4), 149-166, 2007
2862007
Space-time variability of climate variables and intermittent renewable electricity production–A review
K Engeland, M Borga, JD Creutin, B François, MH Ramos, JP Vidal
Renewable and Sustainable Energy Reviews 79, 600-617, 2017
2632017
Surveying flash floods: gauging the ungauged extremes
M Borga, E Gaume, JD Creutin, L Marchi
Hydrological processes 22 (18), 3883, 2008
2602008
Shallow landslide hazard assessment using a physically based model and digital elevation data
M Borga, G Dalla Fontana, D Da Ros, L Marchi
Environmental geology 35, 81-88, 1998
2461998
Hillslope scale soil moisture variability in a steep alpine terrain
D Penna, M Borga, D Norbiato, G Dalla Fontana
Journal of Hydrology 364 (3-4), 311-327, 2009
2412009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20