Παρακολούθηση
Veera Norros
Veera Norros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ymparisto.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dispersal may limit the occurrence of specialist wood decay fungi already at small spatial scales
V Norros, R Penttilä, M Suominen, O Ovaskainen
Oikos 121 (6), 961-974, 2012
1362012
Do small spores disperse further than large spores?
V Norros, Ü Rannik, T Hussein, T Petäjä, T Vesala, O Ovaskainen
Ecology 95 (6), 1612-1621, 2014
892014
Community assembly and drivers of phytoplankton functional structure
R Klais, V Norros, S Lehtinen, T Tamminen, K Olli
Functional Ecology 31 (3), 760-767, 2017
522017
Spore sensitivity to sunlight and freezing can restrict dispersal in wood‐decay fungi
V Norros, E Karhu, J Nordén, AV Vähätalo, O Ovaskainen
Ecology and evolution 5 (16), 3312-3326, 2015
482015
Give me a sample of air and I will tell which species are found from your region: Molecular identification of fungi from airborne spore samples
N Abrego, V Norros, P Halme, P Somervuo, H Ali‐Kovero, O Ovaskainen
Molecular ecology resources 18 (3), 511-524, 2018
442018
Species traits and inertial deposition of fungal spores
T Hussein, V Norros, J Hakala, T Petäjä, PP Aalto, Ü Rannik, T Vesala, ...
Journal of Aerosol Science 61, 81-98, 2013
442013
High within‐and between‐trunk variation in the nematoceran (D iptera) community and its physical environment in decaying aspen trunks
P Halme, N Vartija, J Salmela, J Penttinen, V Norros
Insect Conservation and Diversity 6 (4), 502-512, 2013
282013
Measuring and modelling airborne dispersal in wood decay fungi
V Norros
Helsingin yliopisto, 2013
122013
Testing a mechanistic dispersal model against a dispersal experiment with a wind‐dispersed moss
N Lönnell, V Norros, S Sundberg, Ü Rannik, V Johansson, O Ovaskainen, ...
Oikos 124 (9), 1232-1240, 2015
82015
Parameterization of aquatic ecosystem functioning and its natural variation: Hierarchical Bayesian modelling of plankton food web dynamics
V Norros, M Laine, R Lignell, F Thingstad
Journal of Marine Systems 174, 40-53, 2017
62017
Growth sites of polypores from quantitative expert evaluation: Late-stage decayers and saprotrophs fruit closer to ground
V Norros, P Halme
Fungal Ecology 28, 53-65, 2017
42017
Roadmap for implementing environmental DNA (eDNA) and other molecular monitoring methods in Finland–Vision and action plan for 2022–2025
V Norros, T Laamanen, K Meissner, T Iso-Touru, A Kahilainen, S Lehtinen, ...
Finnish Environment Institute, 2022
12022
eDNA-ja muut molekyylibiologiset menetelmät tuovat uusia mahdollisuuksia luonnon seurantaan
V Norros, T Laamanen, K Meissner, P Vihervaara
Suomen ympäristökeskus, 2022
2022
A pilot for implementing environmental DNA (eDNA) based methods into environmental and biomonitoring
T Laamanen, V Norros, S Suikkanen, M Tolkkinen, K Vuorio, P Vihervaara, ...
ARPHA Conference Abstracts 4, e64800, 2021
2021
Colonization patterns of a wind-dispersed moss in relation to modelled dispersal based on meteorological data.
N Lönnell, S Sundberg, V Norros, Ü Rannik, V Johansson, O Ovaskainen, ...
2014
The influence of taxonomic diversity on the resistance to and recovery from hypoxia in a hard-bottom community
V Norros
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16