Παρακολούθηση
Yueqiang Cheng
Yueqiang Cheng
Zhejiang University; Singapore Management University; Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα baidu.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ROPecker: A generic and practical approach for defending against ROP attack
Y Cheng, Z Zhou, Y Miao, X Ding, RH Deng
Internet Society, 2014
3662014
Hermes attack: Steal {DNN} models with lossless inference accuracy
Y Zhu, Y Cheng, H Zhou, Y Lu
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 2021
422021
Efficient virtualization-based application protection against untrusted operating system
Y Cheng, X Ding, RH Deng
Proceedings of the 10th ACM Symposium on Information, Computer and …, 2015
382015
{PCKV}: Locally Differentially Private Correlated {Key-Value} Data Collection with Optimized Utility
X Gu, M Li, Y Cheng, L Xiong, Y Cao
29th USENIX security symposium (USENIX security 20), 967-984, 2020
372020
Appshield: Protecting applications against untrusted operating system
Y Cheng, X Ding, R Deng
Singaport Management University Technical Report, SMU-SIS-13 101, 2013
362013
SpecuSym: Speculative symbolic execution for cache timing leak detection
S Guo, Y Chen, P Li, Y Cheng, H Wang, M Wu, Z Zuo
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
332020
SPOKE: Scalable Knowledge Collection and Attack Surface Analysis of Access Control Policy for Security Enhanced Android
YC Ruowen Wang, Ahmed M Azab, William Enck, Ninghui Li, Peng Ning, Xun Chen ...
Proceedings of the 2017 ACM on Asia Conference on Computer and …, 2017
322017
POSTER: Rust SGX SDK: Towards memory safety in Intel SGX enclave
Y Ding, R Duan, L Li, Y Cheng, Y Zhang, T Chen, T Wei, H Wang
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
312017
Reranz: A light-weight virtual machine to mitigate memory disclosure attacks
Z Wang, C Wu, J Li, Y Lai, X Zhang, WC Hsu, Y Cheng
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2017
302017
Pthammer: Cross-user-kernel-boundary rowhammer through implicit accesses
Z Zhang, Y Cheng, D Liu, S Nepal, Z Wang, Y Yarom
2020 53rd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2020
292020
COIN attacks: On insecurity of enclave untrusted interfaces in SGX
MR Khandaker, Y Cheng, Z Wang, T Wei
Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Architectural …, 2020
282020
Establishing software-only root of trust on embedded systems: facts and fiction
Y Li, Y Cheng, V Gligor, A Perrig
Cambridge International Workshop on Security Protocols, 50-68, 2015
282015
DriverGuard: A fine-grained protection on I/O flows
Y Cheng, X Ding, RH Deng
European Symposium on Research in Computer Security, 227-244, 2011
272011
CONAN: A practical real-time APT detection system with high accuracy and efficiency
C Xiong, T Zhu, W Dong, L Ruan, R Yang, Y Chen, Y Cheng, S Cheng, ...
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020
262020
KASR: a reliable and practical approach to attack surface reduction of commodity OS kernels
Z Zhang, Y Cheng, S Nepal, D Liu, Q Shen, F Rabhi
International Symposium on Research in Attacks, Intrusions, and Defenses …, 2018
262018
Secure and efficient software-based attestation for industrial control devices with arm processors
B Chen, X Dong, G Bai, S Jauhar, Y Cheng
Proceedings of the 33rd Annual Computer Security Applications Conference …, 2017
212017
DriverGuard: Virtualization-based fine-grained protection on i/o flows
Y Cheng, X Ding, RH Deng
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 16 (2), 1-30, 2013
212013
Dramdig: A knowledge-assisted tool to uncover dram address mapping
M Wang, Z Zhang, Y Cheng, S Nepal
2020 57th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC), 1-6, 2020
192020
Interface-based side channel attack against intel SGX
J Wang, Y Cheng, Q Li, Y Jiang
arXiv preprint arXiv:1811.05378, 2018
192018
{CIPHERLEAKS}: Breaking Constant-time Cryptography on {AMD}{SEV} via the Ciphertext Side Channel
M Li, Y Zhang, H Wang, K Li, Y Cheng
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 717-732, 2021
172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20