Παρακολούθηση
Michel Jaboyedoff
Michel Jaboyedoff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of LIDAR in landslide investigations: a review
M Jaboyedoff, T Oppikofer, A Abellán, MH Derron, A Loye, R Metzger, ...
Natural hazards 61, 5-28, 2012
10672012
Rockfall characterisation and structural protection–a review
A Volkwein, K Schellenberg, V Labiouse, F Agliardi, F Berger, F Bourrier, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (9), 2617-2651, 2011
4572011
Detection of millimetric deformation using a terrestrial laser scanner: experiment and application to a rockfall event
A Abellán, M Jaboyedoff, T Oppikofer, JM Vilaplana
Natural Hazards and Earth System Sciences 9 (2), 365-372, 2009
3932009
Characterization and monitoring of the Åknes rockslide using terrestrial laser scanning
T Oppikofer, M Jaboyedoff, L Blikra, MH Derron, R Metzger
Natural Hazards and Earth System Sciences 9 (3), 1003-1019, 2009
3442009
Terrestrial laser scanning of rock slope instabilities
A Abellán, T Oppikofer, M Jaboyedoff, NJ Rosser, M Lim, MJ Lato
Earth surface processes and landforms 39 (1), 80-97, 2014
3382014
A new approach for semi-automatic rock mass joints recognition from 3D point clouds
AJ Riquelme, A Abellán, R Tomás, M Jaboyedoff
Computers & Geosciences 68, 38-52, 2014
3092014
Collapse at the eastern Eiger flank in the Swiss Alps
T Oppikofer, M Jaboyedoff, HR Keusen
Nature Geoscience 1 (8), 531-535, 2008
2362008
Ambient seismic noise monitoring of a clay landslide: Toward failure prediction
G Mainsant, E Larose, C Brönnimann, D Jongmans, C Michoud, ...
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 117 (F1), 2012
2292012
New insight techniques to analyze rock-slope relief using DEM and 3Dimaging cloud points: COLTOP-3D software
M Jaboyedoff, R Metzger, T Oppikofer, R Couture, MH Derron, J Locat, ...
1st Canada-US Rock Mechanics Symposium, 2007
2162007
Flow-R, a model for susceptibility mapping of debris flows and other gravitational hazards at a regional scale
P Horton, M Jaboyedoff, B Rudaz, M Zimmermann
Natural hazards and earth system sciences 13 (4), 869-885, 2013
2122013
Machine learning feature selection methods for landslide susceptibility mapping
N Micheletti, L Foresti, S Robert, M Leuenberger, A Pedrazzini, ...
Mathematical geosciences 46, 33-57, 2014
2112014
Structural analysis of Turtle Mountain (Alberta) using digital elevation model: toward a progressive failure
M Jaboyedoff, R Couture, P Locat
Geomorphology 103 (1), 5-16, 2009
2042009
Illite crystallinity
B Kübler, M Jaboyedoff
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary …, 2000
2042000
An attempt to refine rockfall hazard zoning based on the kinetic energy, frequency and fragmentation degree
M Jaboyedoff, JP Dudt, V Labiouse
Natural Hazards and Earth System Sciences 5 (5), 621-632, 2005
1762005
Preliminary estimation of rockfall runout zones
M Jaboyedoff, V Labiouse
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (3), 819-828, 2011
1412011
Kinematics of the 1991 Randa rockslides (Valais, Switzerland)
M Sartori, F Baillifard, M Jaboyedoff, JD Rouiller
Natural Hazards and Earth System Sciences 3 (5), 423-433, 2003
1392003
Identification of potential rockfall source areas at a regional scale using a DEM-based geomorphometric analysis
A Loye, M Jaboyedoff, A Pedrazzini
Natural Hazards and Earth System Sciences 9 (5), 1643-1653, 2009
1382009
Fragmentation energy in rock avalanches
P Locat, R Couture, S Leroueil, J Locat, M Jaboyedoff
Canadian Geotechnical Journal 43 (8), 830-851, 2006
1272006
Rockfall hazard mapping along a mountainous road in Switzerland using a GIS-based parameter rating approach
F Baillifard, M Jaboyedoff, M Sartori
Natural Hazards and Earth System Sciences 3 (5), 435-442, 2003
1242003
Rockfall hazard and risk assessments along roads at a regional scale: example in Swiss Alps
C Michoud, MH Derron, P Horton, M Jaboyedoff, FJ Baillifard, A Loye, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (3), 615-629, 2012
1182012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20