Kostas Papagiannopoulos
Kostas Papagiannopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα science.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confused by confusion: Systematic evaluation of DPA resistance of various s-boxes
S Picek, K Papagiannopoulos, B Ege, L Batina, D Jakobovic
International Conference on Cryptology in India, 374-390, 2014
392014
Mind the gap: Towards secure 1st-order masking in software
K Papagiannopoulos, N Veshchikov
International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure …, 2017
282017
Optimality and beyond: The case of 4× 4 S-boxes
S Picek, B Ege, K Papagiannopoulos, L Batina, D Jakobović
2014 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust …, 2014
282014
Side-channel based intrusion detection for industrial control systems
P Van Aubel, K Papagiannopoulos, Ł Chmielewski, C Doerr
International Conference on Critical Information Infrastructures Security …, 2017
142017
Instruction duplication: Leaky and not too fault-tolerant!
L Cojocar, K Papagiannopoulos, N Timmers
International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications …, 2017
122017
Towards Lightweight Cryptographic Primitives with Built-in Fault-Detection.
T Simon, L Batina, J Daemen, V Grosso, PMC Massolino, ...
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2018, 729, 2018
112018
Bitsliced Masking and ARM: Friends or Foes?
W de Groot, K Papagiannopoulos, A de La Piedra, E Schneider, L Batina
International Workshop on Lightweight Cryptography for Security and Privacy …, 2016
112016
Improving DPA resistance of S-boxes: How far can we go?
B Ege, K Papagiannopoulos, L Batina, S Picek
2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2013-2016, 2015
92015
Vectorizing higher-order masking
B Grégoire, K Papagiannopoulos, P Schwabe, K Stoffelen
International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure …, 2018
72018
Location, location, location: Revisiting modeling and exploitation for location-based side channel leakages
C Andrikos, L Batina, L Chmielewski, L Lerman, V Mavroudis, ...
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2019
62019
Practical evaluation of protected residue number system scalar multiplication
L Papachristodoulou, AP Fournaris, K Papagiannopoulos, L Batina
62019
How old is your brain? Slow-wave activity in non-rapid-eye-movement sleep as a marker of brain rejuvenation after long-term exercise in mice
M Panagiotou, K Papagiannopoulos, JHT Rohling, JH Meijer, T Deboer
Frontiers in aging neuroscience 10, 233, 2018
52018
Barıs Ege, Lejla Batina, and Domagoj Jakobovic. Confused by confusion: Systematic evaluation of dpa resistance of various s-boxes
S Picek, K Papagiannopoulos
International Conference on Cryptology in India, 374-390, 0
5
Low randomness masking and shuffling: An evaluation using mutual information
K Papagiannopoulos
IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 524-546, 2018
32018
Location-based leakages: New directions in modeling and exploiting
C Andrikos, G Rassias, L Lerman, K Papagiannopoulos, L Batina
2017 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2017
22017
Friet: An Authenticated Encryption Scheme with Built-in Fault Detection
T Simon, L Batina, J Daemen, V Grosso, PMC Massolino, ...
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2020
12020
Designated Attribute Proofs with the Camenisch–Lysyanskaya Signature
K Papagiannopoulos, G Alpár, W Lueks
Proceedings of the 34rd WIC Symposium on Information Theory in the Benelux …, 2013
12013
On the Worst-Case Side-Channel Security of ECC Point Randomization in Embedded Devices
M Azouaoui, F Durvaux, R Poussier, FX Standaert, K Papagiannopoulos, ...
International Conference on Cryptology in India, 205-227, 2020
2020
Boolean Exponent Splitting.
M Tunstall, L Papachristodoulou, K Papagiannopoulos
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2018, 1226, 2018
2018
A high-performance threshold implementation of a BaseKing variant on an ARM architecture
T van Dijk, J Daemen, K Papagiannopoulos, L Batina
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20