Παρακολούθηση
Christina Kanaka Gantenbein
Christina Kanaka Gantenbein
Professor of Pediatric and Pediatric Endocrinology, National and Kapodistrian University Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New loci associated with birth weight identify genetic links between intrauterine growth and adult height and metabolism
M Horikoshi, H Yaghootkar, DO Mook-Kanamori, U Sovio, HR Taal, ...
Nature genetics 45 (1), 76-82, 2013
3282013
On type 1 diabetes mellitus pathogenesis
SA Paschou, N Papadopoulou-Marketou, GP Chrousos, ...
Endocrine connections 7 (1), R38-R46, 2018
2972018
Diabetic nephropathy in type 1 diabetes: a review of early natural history, pathogenesis, and diagnosis
N Papadopoulou‐Marketou, GP Chrousos, C Kanaka‐Gantenbein
Diabetes/metabolism research and reviews 33 (2), e2841, 2017
2752017
Causes of intrauterine growth restriction and the postnatal development of the metabolic syndrome
G Valsamakis, C KANAKA‐GANTENBEIN, A MALAMITSI‐PUCHNER, ...
Annals of the New York Academy of Sciences 1092 (1), 138-147, 2006
2302006
Screening for congenital hypothyroidism: the significance of threshold limit in false-negative results
C Mengreli, C Kanaka-Gantenbein, P Girginoudis, MA Magiakou, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 95 (9), 4283-4290, 2010
1802010
Increased prevalence of chronic autoimmune (Hashimoto's) thyroiditis in children and adolescents with vitiligo
T Kakourou, C Kanaka-Gantenbein, A Papadopoulou, E Kaloumenou, ...
Journal of the American Academy of Dermatology 53 (2), 220-223, 2005
1752005
The efficacy and safety of gonadotropin-releasing hormone analog treatment in childhood and adolescence: a single center, long-term follow-up study
MA Magiakou, D Manousaki, M Papadaki, D Hadjidakis, G Levidou, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 95 (1), 109-117, 2010
1612010
Absence of insulin resistance and low-grade inflammation despite early metabolic syndrome manifestations in children born after in vitro fertilization
SD Sakka, D Loutradis, C Kanaka-Gantenbein, A Margeli, ...
Fertility and sterility 94 (5), 1693-1699, 2010
1602010
Endocrine‐related causes and consequences of intrauterine growth retardation
C KANAKA‐GANTENBEIN, G Mastorakos, GP Chrousos
Annals of the New York Academy of Sciences 997 (1), 150-157, 2003
1482003
Biomarkers of diabetic nephropathy: A 2017 update
N Papadopoulou-Marketou, C Kanaka-Gantenbein, N Marketos, ...
Critical reviews in clinical laboratory sciences 54 (5), 326-342, 2017
1452017
Prevalence of thyroid dysfunction in Turner's syndrome: a long-term follow-up study and brief literature review
S Livadas, P Xekouki, F Fouka, C Kanaka-Gantenbein, I Kaloumenou, ...
Thyroid 15 (9), 1061-1066, 2005
1442005
Insulin pump therapy in children with type 1 diabetes: analysis of data from the SWEET registry
A Szypowska, A Schwandt, J Svensson, S Shalitin, ...
Pediatric diabetes 17, 38-45, 2016
1412016
Fetal origins of adult diabetes
C Kanaka‐Gantenbein
Annals of the New York Academy of Sciences 1205 (1), 99-105, 2010
1402010
Mediterranean diet as an antioxidant: the impact on metabolic health and overall wellbeing
KV Gantenbein, C Kanaka-Gantenbein
Nutrients 13 (6), 1951, 2021
1322021
Early growth, pubertal development, body mass index and final height of patients with congenital adrenal hyperplasia: factors influencing the outcome
I Manoli, C Kanaka‐Gantenbein, A Voutetakis, M Maniati‐Christidi, ...
Clinical endocrinology 57 (5), 669-676, 2002
1242002
Diabetic nephropathy in type 1 diabetes.
N Papadopoulou-Marketou, SA Paschou, N Marketos, S Adamidi, ...
Minerva medica 109 (3), 218-228, 2017
1212017
Mechanisms in endocrinology: aging and anti-aging: a combo-endocrinology overview
E Diamanti-Kandarakis, M Dattilo, D Macut, L Duntas, ES Gonos, ...
European journal of endocrinology 176 (6), R283-R308, 2017
1192017
Neck circumference: a useful screening tool of cardiovascular risk in children
O Androutsos, E Grammatikaki, G Moschonis, E Roma‐Giannikou, ...
Pediatric obesity 7 (3), 187-195, 2012
1192012
Leptin and adiponectin concentrations in intrauterine growth restricted and appropriate for gestational age fetuses, neonates, and their mothers
M Kyriakakou, A Malamitsi-Puchner, H Militsi, T Boutsikou, A Margeli, ...
European Journal of Endocrinology 158 (3), 343-348, 2008
1192008
The mystery of puberty initiation: genetics and epigenetics of idiopathic central precocious puberty (ICPP)
S Leka-Emiri, GP Chrousos, C Kanaka-Gantenbein
Journal of Endocrinological Investigation 40, 789-802, 2017
1112017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20