Παρακολούθηση
Amalia Yanni
Amalia Yanni
Harokopio Univeristy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The laboratory rabbit: an animal model of atherosclerosis research
AE Yanni
Laboratory animals 38 (3), 246-256, 2004
2452004
Bioactive microconstituents and antioxidant properties of wild edible mushrooms from the island of Lesvos, Greece
N Kalogeropoulos, AE Yanni, G Koutrotsios, M Aloupi
Food and Chemical Toxicology 55, 378-385, 2013
2042013
Acute exercise-induced changes in basal VLDL-triglyceride kinetics leading to hypotriglyceridemia manifest more readily after resistance than endurance exercise
F Magkos, YE Tsekouras, KI Prentzas, KN Basioukas, SG Matsama, ...
Journal of Applied Physiology 105 (4), 1228-1236, 2008
792008
A single bout of brisk walking increases basal very low-density lipoprotein triacylglycerol clearance in young men
TE Yiannis, YE Amalia, B Dimitrios, KA Stavros, SS Labros
Metabolism 56 (8), 1037-1043, 2007
592007
Bread making technology influences postprandial glucose response: a review of the clinical evidence
NS Stamataki, AE Yanni, VT Karathanos
British Journal of Nutrition 117 (7), 1001-1012, 2017
552017
Oral supplementation with l-aspartate and l-glutamate inhibits atherogenesis and fatty liver disease in cholesterol-fed rabbit
AE Yanni, G Agrogiannis, T Nomikos, E Fragopoulou, A Pantopoulou, ...
Amino Acids 38, 1323-1331, 2010
492010
A single bout of whole-body resistance exercise augments basal VLDL-triacylglycerol removal from plasma in healthy untrained men
YE Tsekouras, F Magkos, KI Prentzas, KN Basioukas, SG Matsama, ...
Clinical science 116 (2), 147-156, 2009
462009
Effect of green tea on angiogenesis and severity of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbit
N Kavantzas, A Chatziioannou, AE Yanni, D Tsakayannis, D Balafoutas, ...
Vascular pharmacology 44 (6), 461-463, 2006
432006
Controlling type-2 diabetes by inclusion of Cr-enriched yeast bread in the daily dietary pattern: a randomized clinical trial
AE Yanni, NS Stamataki, P Konstantopoulos, M Stoupaki, A Abeliatis, ...
European journal of nutrition 57, 259-267, 2018
352018
Effects of oral administration of l-arginine, l-NAME and allopurinol on intestinal ischemia/reperfusion injury in rats
EV Margaritis, AE Yanni, G Agrogiannis, N Liarakos, A Pantopoulou, ...
Life sciences 88 (23-24), 1070-1076, 2011
332011
Functional modulation of gut microbiota in diabetic rats following dietary intervention with pistachio nuts (Pistacia vera L.)
AE Yanni, G Mitropoulou, I Prapa, G Agrogiannis, N Kostomitsopoulos, ...
Metabolism open 7, 100040, 2020
312020
Dietary L-aspartate and L-glutamate inhibit fatty streak initiation in cholesterol-fed rabbit
AE Yanni, HA Yatzidis, NG Kavantzas, EV Agapitos, DN Perrea, ...
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 13 (2), 80-86, 2003
312003
Physical properties, sensory acceptance, postprandial glycemic response, and satiety of cereal based foods enriched with legume flours: A review
P Binou, AE Yanni, VT Karathanos
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 62 (10), 2722-2740, 2022
302022
Effects of dietary Corinthian currants (Vitis vinifera L., var. Apyrena) on atherosclerosis and plasma phenolic compounds during prolonged hypercholesterolemia in New Zealand …
AE Yanni, V Efthymiou, P Lelovas, G Agrogiannis, N Kostomitsopoulos, ...
Food & function 6 (3), 963-971, 2015
282015
Optimization of zofimarin production by an endophytic fungus, Xylaria sp. Acra L38
J Chaichanan, S Wiyakrutta, T Pongtharangkul, D Isarangkul, ...
Brazilian Journal of Microbiology 45, 287-293, 2014
282014
Enrichment of bread with beta-glucans or resistant starch induces similar glucose, insulin and appetite hormone responses in healthy adults
P Binou, AE Yanni, A Stergiou, K Karavasilis, P Konstantopoulos, ...
European journal of nutrition 60, 455-464, 2021
262021
Ultrasound and biochemical diagnostic tools for the characterization of vulnerable carotid atherosclerotic plaque
S Lechareas, AE Yanni, S Golemati, A Chatziioannou, D Perrea
Ultrasound in Medicine & Biology 42 (1), 31-43, 2016
262016
Maintaining digestive health in diabetes: the role of the gut microbiome and the challenge of functional foods
E Bezirtzoglou, E Stavropoulou, K Kantartzi, C Tsigalou, C Voidarou, ...
Microorganisms 9 (3), 516, 2021
252021
Evaluation of a high nutritional quality snack based on oat flakes and inulin: Effects on postprandial glucose, insulin and ghrelin responses of healthy subjects
NS Stamataki, EK Nikolidaki, AE Yanni, M Stoupaki, P Konstantopoulos, ...
Food & function 7 (7), 3295-3303, 2016
222016
The role of yoghurt consumption in the management of type II diabetes
AE Yanni, K Kartsioti, VT Karathanos
Food & function 11 (12), 10306-10316, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20