Παρακολούθηση
Carmen G. Almudever
Carmen G. Almudever
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα disca.upv.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparing neural network based decoders for the surface code
S Varsamopoulos, K Bertels, CG Almudever
IEEE Transactions on Computers 69 (2), 300-311, 2019
1412019
An experimental microarchitecture for a superconducting quantum processor
X Fu, MA Rol, CC Bultink, J Van Someren, N Khammassi, I Ashraf, ...
Proceedings of the 50th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2017
1272017
QX: A high-performance quantum computer simulation platform
N Khammassi, I Ashraf, X Fu, CG Almudever, K Bertels
Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2017 …, 2017
1272017
The engineering challenges in quantum computing
CG Almudever, L Lao, X Fu, N Khammassi, I Ashraf, D Iorga, ...
Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2017 …, 2017
1212017
eQASM: An executable quantum instruction set architecture
X Fu, L Riesebos, MA Rol, J Van Straten, J Van Someren, N Khammassi, ...
2019 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture …, 2019
912019
A heterogeneous quantum computer architecture
X Fu, L Riesebos, L Lao, CG Almudever, F Sebastiano, R Versluis, ...
Proceedings of the ACM International Conference on Computing Frontiers, 323-330, 2016
722016
Quantum computer architecture toward full-stack quantum accelerators
K Bertels, A Sarkar, T Hubregtsen, M Serrao, AA Mouedenne, A Yadav, ...
IEEE Transactions on Quantum Engineering 1, 1-17, 2020
702020
Code deformation and lattice surgery are gauge fixing
C Vuillot, L Lao, B Criger, CG Almudéver, K Bertels, BM Terhal
New Journal of Physics 21 (3), 033028, 2019
682019
OpenQL: A portable quantum programming framework for quantum accelerators
N Khammassi, I Ashraf, JV Someren, R Nane, AM Krol, MA Rol, L Lao, ...
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 18 (1), 1-24, 2021
632021
Timing and resource-aware mapping of quantum circuits to superconducting processors
L Lao, H Van Someren, I Ashraf, CG Almudever
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2021
612021
Mapping of lattice surgery-based quantum circuits on surface code architectures
L Lao, B van Wee, I Ashraf, J van Someren, N Khammassi, K Bertels, ...
Quantum Science and Technology 4 (1), 015005, 2018
592018
A microarchitecture for a superconducting quantum processor
X Fu, MA Rol, CC Bultink, J van Someren, N Khammassi, I Ashraf, ...
IEEE Micro 38 (3), 40-47, 2018
462018
Multiplexed quantum transport using commercial off-the-shelf CMOS at sub-kelvin temperatures
B Paquelet Wuetz, PL Bavdaz, LA Yeoh, R Schouten, H Van Der Does, ...
npj Quantum Information 6 (1), 43, 2020
432020
cqasm v1. 0: Towards a common quantum assembly language
N Khammassi, GG Guerreschi, I Ashraf, JW Hogaboam, CG Almudever, ...
arXiv preprint arXiv:1805.09607, 2018
422018
Decoding surface code with a distributed neural network–based decoder
S Varsamopoulos, K Bertels, CG Almudever
Quantum Machine Intelligence 2, 1-12, 2020
412020
Pauli frames for quantum computer architectures
L Riesebos, X Fu, S Varsamopoulos, CG Almudever, K Bertels
Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference 2017, 1-6, 2017
412017
Variability and reliability analysis of CNFET technology: Impact of manufacturing imperfections
CG Almudever, A Rubio
Microelectronics Reliability 55 (2), 358-366, 2015
322015
Fault-tolerant quantum error correction on near-term quantum processors using flag and bridge qubits
L Lao, CG Almudever
Physical Review A 101 (3), 032333, 2020
292020
Realizing quantum algorithms on real quantum computing devices
CG Almudever, L Lao, R Wille, GG Guerreschi
2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 864-872, 2020
252020
Quantum accelerated computer architectures
L Riesebos, X Fu, AA Moueddenne, L Lao, S Varsamopoulos, I Ashraf, ...
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-4, 2019
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20