Παρακολούθηση
Abhinav Shrivastava
Abhinav Shrivastava
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Training region-based object detectors with online hard example mining
A Shrivastava, A Gupta, R Girshick
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
27532016
Revisiting unreasonable effectiveness of data in deep learning era
C Sun, A Shrivastava, S Singh, A Gupta
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 843-852, 2017
27392017
Cross-stitch Networks for Multi-task Learning
I Misra, A Shrivastava, A Gupta, M Hebert
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
14802016
A-fast-rcnn: Hard positive generation via adversary for object detection
X Wang, A Shrivastava, A Gupta
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
7142017
NEIL: Extracting Visual Knowledge from Web Data
X Chen, A Shrivastava, A Gupta
International Conference on Computer Vision (ICCV) 2, 2013
5922013
Tracking emerges by colorizing videos
C Vondrick, A Shrivastava, A Fathi, S Guadarrama, K Murphy
Proc. ECCV, 2018
4302018
Beyond Skip Connections: Top-Down Modulation for Object Detection
A Shrivastava, R Sukthankar, J Malik, A Gupta
arXiv preprint arXiv:1612.06851, 2016
3912016
Data-driven visual similarity for cross-domain image matching
A Shrivastava, T Malisiewicz, A Gupta, AA Efros
ACM Transaction of Graphics (TOG)(Proceedings of ACM SIGGRAPH ASIA) 30 (6), 2011
3282011
Actor-centric relation network
C Sun, A Shrivastava, C Vondrick, K Murphy, R Sukthankar, C Schmid
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 318-334, 2018
2302018
Contextual Priming and Feedback for Faster R-CNN.
A Shrivastava, A Gupta
ECCV (1), 330-348, 2016
1862016
Watch and Learn: Semi-Supervised Learning of Object Detectors from Videos
I Misra, A Shrivastava, M Hebert
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
1502015
Enriching Visual Knowledge Bases via Object Discovery and Segmentation
X Chen, A Shrivastava, A Gupta
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014
1462014
Nerv: Neural representations for videos
H Chen, B He, H Wang, Y Ren, SN Lim, A Shrivastava
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 21557-21568, 2021
1392021
Constrained semi-supervised learning using attributes and comparative attributes
A Shrivastava, S Singh, A Gupta
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
1202012
Layouttransformer: Layout generation and completion with self-attention
K Gupta, J Lazarow, A Achille, LS Davis, V Mahadevan, A Shrivastava
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
1162021
Curriculum Manager for Source Selection in Multi-Source Domain Adaptation
L Yang, Y Balaji, SN Lim, A Shrivastava
ECCV 2020, 2020
1162020
Detecting human-object interactions via functional generalization
A Bansal, SS Rambhatla, A Shrivastava, R Chellappa
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07), 10460 …, 2020
1072020
Generate, Segment and Refine: Towards Generic Manipulation Segmentation
P Zhou, BC Chen, X Han, M Najibi, A Shrivastava, SN Lim, LS Davis
92*
Quantization Guided JPEG Artifact Correction
M Ehrlich, L Davis, SN Lim, A Shrivastava
ECCV 2020, arXiv: 2004.09320, 2020
902020
Relational Action Forecasting
C Sun, A Shrivastava, C Vondrick, R Sukthankar, K Murphy, C Schmid
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
882019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20