Παρακολούθηση
Nikolaos (Nikos) Psonis
Nikolaos (Nikos) Psonis
Άλλα ονόματαNikolaos Psonis, Nikos Psonis, N Psonis
Post-Doc Researcher, IMBB-FORTH, Ancient DNA Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edu.biology.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation
N Psonis, A Antoniou, O Kukushkin, D Jablonski, B Petrov, ...
Molecular phylogenetics and evolution 106, 6-17, 2017
562017
Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system
N Psonis, A Antoniou, E Karameta, AD Leaché, P Kotsakiozi, D Darriba, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 125, 100-115, 2018
432018
Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data
N Psonis, K Vardinoyannis, M Mylonas, N Poulakakis
Journal of Natural History 49 (5-8), 383-392, 2015
152015
Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans
L Spilani, K Bougiouri, A Antoniou, N Psonis, D Poursanidis, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 138, 193-204, 2019
132019
Unraveling the evolutionary history of the Chilostoma Fitzinger, 1833 (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) lineages in Greece
N Psonis, K Vardinoyannis, M Mylonas, N Poulakakis
Molecular Phylogenetics and Evolution 91, 210-225, 2015
122015
Molecular identification and geographic origin of a post-Medieval elephant finding from southwestern Portugal using high-throughput sequencing
N Psonis, CN de Carvalho, S Figueiredo, E Tabakaki, D Vassou, ...
Scientific Reports 10 (1), 19252, 2020
102020
First record of Podarcis peloponnesiacus (Bibron & Bory, 1833) from outside the Peloponnese
HD Hedman, G Kapsalas, E Karameta, N Psonis, N Poulakakis, ...
Herpetozoa 29 (3-4), 190-193, 2017
102017
Spatial and temporal heterogeneity in human mobility patterns in Holocene Southwest Asia and the East Mediterranean
D Koptekin, E Yüncü, R Rodríguez-Varela, NE Altınışık, N Psonis, ...
Current Biology 33 (1), 41-57. e15, 2023
92023
The wall lizards of the Balkan peninsula: tackling questions at the interface of phylogenomics and population genomics
N Psonis, A Antoniou, E Karameta, D Darriba, A Stamatakis, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution, 107121, 2021
82021
Testing a series of modifications on genomic library preparation methods for ancient or degraded DNA
N Psonis, D Vassou, D Kafetzopoulos
Analytical Biochemistry 623, 114193, 2021
72021
Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement
N Psonis, D Vassou, L Nicolaou, S Roussiakis, G Iliopoulos, N Poulakakis, ...
Zoological Journal of the Linnean Society 196 (3), 979-989, 2022
62022
Contribution to the study of Acanthodactylus (Sauria: Lacertidae) mtDNA diversity focusing on the A. boskianus species group
N Psonis, P Lymberakis, D Poursanidis, N Poulakakis
Mitochondrion 30, 78-94, 2016
62016
High-throughput degraded DNA sequencing of subfossil shells of a critically endangered stenoendemic land snail in the Aegean
N Psonis, K Vardinoyannis, N Poulakakis
Molecular Phylogenetics and Evolution 175, 107561, 2022
42022
Middle Helladic Tombs at Nydri Plain, Lefkas Island. An Archaeological and Paleoanthropological Study
V Staikou, PD Sianis, D Vassou, N Psonis, ME Allentoft, G Iliopoulos
Journal of Greek Archaeology 6, 43-60, 2021
12021
Corrigendum to" Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans"[Mol. Phylogenet. Evol. 138 (2019) 193-204]
L Spilani, K Bougiouri, A Antoniou, N Psonis, D Poursanidis, ...
Molecular phylogenetics and evolution 152, 106919, 2020
12020
Μοριακή φυλογένεση και φυλογεωγραφία της υποομάδας ειδών “Podarcis tauricus”(Sauria Lacertidae)
Ν Ψώνης
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας, 2017
2017
Cryptic Diversity and Phylogeographic Patterns of Mediodactylus Species in the Eastern Mediterranean Region
P Kotsakiozi, A Antoniou, N Psonis, K Sagonas, E Karameta, Ç Ilgaz, ...
Available at SSRN 4578618, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17