Παρακολούθηση
Richard Scott Cost
Richard Scott Cost
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jhu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Swoogle: a search and metadata engine for the semantic web
L Ding, T Finin, A Joshi, R Pan, RS Cost, Y Peng, P Reddivari, V Doshi, ...
Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information …, 2004
12082004
A weighted nearest neighbor algorithm for learning with symbolic features
S Cost, S Salzberg
Machine learning 10, 57-78, 1993
11821993
Information retrieval on the semantic web
U Shah, T Finin, A Joshi, RS Cost, J Matfield
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
3142002
Information retrieval on the semantic web
U Shah, T Finin, A Joshi, RS Cost, J Matfield
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
3142002
A negotiation-based multi-agent system for supply chain management
Y Chen, Y Peng, T Finin, YK Labrou, B Chu, J Yao, R Sun, R Wilhelm
Workshop on supply chain management, International Conference on Autonomous …, 1999
1891999
Modeling agent conversations with colored petri nets
RS Cost, Y Chen, T Finin, YK Labrou, Y Peng
Working notes of the Autonomous Agents' 99 Workshop on Specifying and …, 1999
1811999
Swoogle: A semantic web search and metadata engine
L Ding, T Finin, A Joshi, R Pan, RS Cost, Y Peng, P Reddivari, VC Doshi, ...
Proc. 13th ACM Conf. on Information and Knowledge Management 304, 10-1145, 2004
1522004
ITtalks: A case study in the semantic web and DAML+ OIL
RS Cost, T Finin, A Joshi, Y Peng, C Nicholas, I Soboroff, H Chen, L Kagal, ...
IEEE Intelligent Systems 17 (1), 40-47, 2002
1412002
Information retrieval and the semantic web
T Finin, J Mayfield, A Joshi, RS Cost, C Fink
Proceedings of the 38th annual Hawaii international conference on system …, 2005
1292005
Using colored petri nets for conversation modeling
RS Cost, Y Chen, T Finin, Y Labrou, Y Peng
Issues in agent communication, 178-192, 2000
1192000
Predicting protein secondary structure with a nearest-neighbor algorithm
S Salzberg, S Cost
Journal of molecular biology 227 (2), 371-374, 1992
1051992
Jackal: a java-based tool for agent development
RS Cost, T Finin, Y Labrou, X Lua, Y Peng, I Soboroff, J Mayfield, ...
UMBC Student Collection, 1998
871998
A framework for distributed trust management
L Kagal, T Finin, RS Cost, Y Peng
Second Workshop on Norms and Institutions in multi-agent systems, 2001
822001
Agent-based approach for manufacturing integration: The CIIMPLEX experience
Y Peng, T Finin, Y Labrou, RS Cost, B Chu, J Long, WJ Tolone, ...
Applied Artificial Intelligence 13 (1-2), 39-63, 1999
631999
Does carnitine administration improve the symptoms attributed to anticonvulsant medications?: a double-blinded, crossover study
JM Freeman, EPG Vining, S Cost, P Singhi
Pediatrics 93 (6), 893-895, 1994
601994
An agent-based infrastructure for enterprise integration
RS Cost, T Finin, Y Labrou, X Luan, Y Peng, I Soboroff, J Mayfield, ...
Proceedings. First and Third International Symposium on Agent Systems …, 1999
331999
Negotiating agents for supply chain management
Y Chen, Y Peng, T Finin, Y Labrou, S Cost
Proceedings of the AAAI Workshop on Artificial Intelligence for Electronic …, 1999
331999
Coordinating agents using agent communication languages conversations
RS Cost, Y Labrou, T Finin
Coordination of Internet agents: models, technologies, and applications, 183-196, 2001
322001
TKQML: A scripting tool for building agents
RS Cost, I Soboroff, J Lakhani, T Finin, E Miller, C Nicholas
Intelligent Agents IV Agent Theories, Architectures, and Languages: 4th …, 1998
221998
Ittalks: A case study in the semantic web and daml
RS Cost, T Finin, A Joshi, Y Peng, C Nicholas, I Soboroff, H Chen, L Kagal, ...
MARYLAND UNIV BALTIMORE, 2005
202005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20