Παρακολούθηση
Andrew Ng
Andrew Ng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Latent dirichlet allocation
DM Blei, AY Ng, MI Jordan
Journal of machine Learning research 3 (Jan), 993-1022, 2003
474282003
On spectral clustering: Analysis and an algorithm
A Ng, M Jordan, Y Weiss
Advances in neural information processing systems 14, 2001
115852001
ROS: an open-source Robot Operating System
M Quigley, K Conley, B Gerkey, J Faust, T Foote, J Leibs, R Wheeler, ...
ICRA workshop on open source software 3 (3.2), 5, 2009
111812009
Rectifier nonlinearities improve neural network acoustic models
AL Maas, AY Hannun, AY Ng
Proc. icml 30 (1), 3, 2013
78162013
Recursive deep models for semantic compositionality over a sentiment treebank
R Socher, A Perelygin, J Wu, J Chuang, CD Manning, AY Ng, C Potts
Proceedings of the 2013 conference on empirical methods in natural language …, 2013
75172013
Reading digits in natural images with unsupervised feature learning
Y Netzer, T Wang, A Coates, A Bissacco, B Wu, AY Ng
47582011
Learning word vectors for sentiment analysis
A Maas, RE Daly, PT Pham, D Huang, AY Ng, C Potts
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
46472011
Large scale distributed deep networks
J Dean, G Corrado, R Monga, K Chen, M Devin, M Mao, M Ranzato, ...
Advances in neural information processing systems 25, 2012
42902012
Distance metric learning with application to clustering with side-information
E Xing, M Jordan, SJ Russell, A Ng
Advances in neural information processing systems 15, 2002
38792002
An analysis of single-layer networks in unsupervised feature learning
A Coates, A Ng, H Lee
Proceedings of the fourteenth international conference on artificial …, 2011
37672011
Apprenticeship learning via inverse reinforcement learning
P Abbeel, AY Ng
Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning, 1, 2004
35892004
Multimodal deep learning
J Ngiam, A Khosla, M Kim, J Nam, H Lee, AY Ng
Proceedings of the 28th international conference on machine learning (ICML …, 2011
35382011
Efficient sparse coding algorithms
H Lee, A Battle, R Raina, A Ng
Advances in neural information processing systems 19, 2006
33942006
Algorithms for inverse reinforcement learning.
AY Ng, S Russell
Icml 1, 2, 2000
33892000
On discriminative vs. generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive bayes
A Ng, M Jordan
Advances in neural information processing systems 14, 2001
33772001
Convolutional deep belief networks for scalable unsupervised learning of hierarchical representations
H Lee, R Grosse, R Ranganath, AY Ng
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
33362009
Deep speech 2: End-to-end speech recognition in english and mandarin
D Amodei, S Ananthanarayanan, R Anubhai, J Bai, E Battenberg, C Case, ...
International conference on machine learning, 173-182, 2016
31982016
Building high-level features using large scale unsupervised learning
QV Le
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
29062013
Cheap and fast–but is it good? evaluating non-expert annotations for natural language tasks
R Snow, B O’connor, D Jurafsky, AY Ng
Proceedings of the 2008 conference on empirical methods in natural language …, 2008
25672008
Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping
AY Ng, D Harada, S Russell
Icml 99, 278-287, 1999
24031999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20