Παρακολούθηση
Andrew Ng
Andrew Ng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Latent dirichlet allocation
DM Blei, AY Ng, MI Jordan
Journal of machine Learning research 3 (Jan), 993-1022, 2003
525682003
ROS: an open-source Robot Operating System
M Quigley, K Conley, B Gerkey, J Faust, T Foote, J Leibs, R Wheeler, ...
ICRA workshop on open source software 3 (3.2), 5, 2009
124092009
On spectral clustering: Analysis and an algorithm
A Ng, M Jordan, Y Weiss
Advances in neural information processing systems 14, 2001
123942001
Rectifier nonlinearities improve neural network acoustic models
AL Maas, AY Hannun, AY Ng
Proc. icml 30 (1), 3, 2013
89212013
Recursive deep models for semantic compositionality over a sentiment treebank
R Socher, A Perelygin, J Wu, J Chuang, CD Manning, AY Ng, C Potts
Proceedings of the 2013 conference on empirical methods in natural language …, 2013
88402013
Reading digits in natural images with unsupervised feature learning
Y Netzer, T Wang, A Coates, A Bissacco, B Wu, AY Ng
NIPS workshop on deep learning and unsupervised feature learning 2011 (5), 7, 2011
57732011
Learning word vectors for sentiment analysis
A Maas, RE Daly, PT Pham, D Huang, AY Ng, C Potts
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
56352011
Large scale distributed deep networks
J Dean, G Corrado, R Monga, K Chen, M Devin, M Mao, M Ranzato, ...
Advances in neural information processing systems 25, 2012
46932012
An analysis of single-layer networks in unsupervised feature learning
A Coates, A Ng, H Lee
Proceedings of the fourteenth international conference on artificial …, 2011
43262011
Apprenticeship learning via inverse reinforcement learning
P Abbeel, AY Ng
Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning, 1, 2004
40082004
Distance metric learning with application to clustering with side-information
E Xing, M Jordan, SJ Russell, A Ng
Advances in neural information processing systems 15, 2002
39842002
Algorithms for inverse reinforcement learning.
AY Ng, S Russell
Icml 1 (2), 2, 2000
39302000
Multimodal deep learning
J Ngiam, A Khosla, M Kim, J Nam, H Lee, AY Ng
Proceedings of the 28th international conference on machine learning (ICML …, 2011
38972011
Deep speech 2: End-to-end speech recognition in english and mandarin
D Amodei, S Ananthanarayanan, R Anubhai, J Bai, E Battenberg, C Case, ...
International conference on machine learning, 173-182, 2016
35952016
On discriminative vs. generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive bayes
A Ng, M Jordan
Advances in neural information processing systems 14, 2001
35522001
Efficient sparse coding algorithms
H Lee, A Battle, R Raina, A Ng
Advances in neural information processing systems 19, 2006
34882006
Convolutional deep belief networks for scalable unsupervised learning of hierarchical representations
H Lee, R Grosse, R Ranganath, AY Ng
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
34302009
Building high-level features using large scale unsupervised learning
QV Le
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
30492013
Chexnet: Radiologist-level pneumonia detection on chest x-rays with deep learning
P Rajpurkar, J Irvin, K Zhu, B Yang, H Mehta, T Duan, D Ding, A Bagul, ...
arXiv preprint arXiv:1711.05225, 2017
28792017
Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping
AY Ng, D Harada, S Russell
Icml 99, 278-287, 1999
28731999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20