Παρακολούθηση
Ebrahim Bagheri
Ebrahim Bagheri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ryerson.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set
M Tavallaee, E Bagheri, W Lu, AA Ghorbani
2009 IEEE symposium on computational intelligence for security and defense …, 2009
38012009
Assessing the maintainability of software product line feature models using structural metrics
E Bagheri, D Gasevic
Software Quality Journal 19 (3), 579-612, 2011
1652011
Evolutionary search-based test generation for software product line feature models
F Ensan, E Bagheri, D Gašević
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 613-628, 2012
1212012
The state of the art in critical infrastructure protection: a framework for convergence
E Bagheri, AA Ghorbani
International Journal of Critical Infrastructures 4 (3), 215, 2008
872008
Automated planning for feature model configuration based on functional and non-functional requirements
S Soltani, M Asadi, D Gašević, M Hatala, E Bagheri
Proceedings of the 16th International Software Product Line Conference …, 2012
822012
Mining user interests over active topics on social networks
F Zarrinkalam, M Kahani, E Bagheri
Information Processing & Management 54 (2), 339-357, 2018
802018
Document retrieval model through semantic linking
F Ensan, E Bagheri
Proceedings of the tenth ACM international conference on web search and data …, 2017
712017
Stratified analytic hierarchy process: Prioritization and selection of software features
E Bagheri, M Asadi, D Gasevic, S Soltani
International Conference on Software Product Lines, 300-315, 2010
712010
A metrics-driven approach for quality assessment of linked open data
B Behkamal, M Kahani, E Bagheri, Z Jeremic
Journal of theoretical and applied electronic commerce research 9 (2), 64-79, 2014
662014
Configuring software product line feature models based on stakeholders’ soft and hard requirements
E Bagheri, TD Noia, A Ragone, D Gasevic
International Conference on Software Product Lines, 16-31, 2010
642010
Semantic annotation in biomedicine: the current landscape
J Jovanović, E Bagheri
Journal of biomedical semantics 8 (1), 1-18, 2017
632017
Towards a more efficient static software change impact analysis method
MA Jashki, R Zafarani, E Bagheri
Proceedings of the 8th ACM SIGPLAN-SIGSOFT workshop on Program analysis for …, 2008
612008
Goal-oriented test case selection and prioritization for product line feature models
A Ensan, E Bagheri, M Asadi, D Gasevic, Y Biletskiy
2011 Eighth International Conference on Information Technology: New …, 2011
572011
Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements
M Asadi, S Soltani, D Gasevic, M Hatala, E Bagheri
Information and Software Technology 56 (9), 1144-1165, 2014
562014
UML-CI: A reference model for profiling critical infrastructure systems
E Bagheri, AA Ghorbani
Information Systems Frontiers 12 (2), 115-139, 2010
552010
Decision support for the software product line domain engineering lifecycle
E Bagheri, F Ensan, D Gasevic
Automated Software Engineering 19 (3), 335-377, 2012
522012
Nsl-kdd dataset
M Tavallaee, E Bagheri, W Lu, AA Ghorbani
Available on http://www. unb. ca/research/iscx/dataset/iscx-NSL-KDD-dataset …, 2012
482012
Formalizing interactive staged feature model configuration
E Bagheri, TD Noia, D Gasevic, A Ragone
Journal of Software: Evolution and Process 24 (4), 375-400, 2012
472012
A quality aggregation model for service-oriented software product lines based on variability and composition patterns
B Mohabbati, D Gašević, M Hatala, M Asadi, E Bagheri, M Bošković
International Conference on Service-Oriented Computing, 436-451, 2011
462011
The state of the art in semantic relatedness: a framework for comparison
Y Feng, E Bagheri, F Ensan, J Jovanovic
The Knowledge Engineering Review 32, 2017
432017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20