Παρακολούθηση
Shane Saunderson
Shane Saunderson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.utoronto.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2782007
How robots influence humans: A survey of nonverbal communication in social human–robot interaction
S Saunderson, G Nejat
International Journal of Social Robotics 11 (4), 575-608, 2019
2382019
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1692005
Environment Identification for a Running Robot Using Inertial and Actuator Cues.
P Giguere, G Dudek, S Saunderson, C Prahacs
Robotics: Science and Systems, 2006
502006
Chronic disease and self-injection: ethnographic investigations into the patient experience during treatment
M Schiff, S Saunderson, I Mountian, P Hartley
Rheumatology and therapy 4, 445-463, 2017
492017
Investigating strategies for robot persuasion in social human–robot interaction
S Saunderson, G Nejat
IEEE Transactions on Cybernetics 52 (1), 641-653, 2020
362020
It Would Make Me Happy if You Used My Guess: Comparing Robot Persuasive Strategies in Social Human–Robot Interaction
S Saunderson, G Nejat
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (2), 1707-1714, 2019
302019
Persuasive robots should avoid authority: The effects of formal and real authority on persuasion in human-robot interaction
SP Saunderson, G Nejat
Science Robotics 6 (58), eabd5186, 2021
232021
Robots Asking for Favors: The Effects of Directness and Familiarity on Persuasive HRI
S Saunderson, G Nejat
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (2), 1793-1800, 2021
202021
Robot Cooperative Behavior Learning Using Single-Shot Learning From Demonstration and Parallel Hidden Markov Models
JF Lafleche, S Saunderson, G Nejat
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (2), 193-200, 2018
112018
Governance of Outsourcing: Building a Better Relationship
R Babin, S Saunderson
Journal of Information Systems Applied Research 9 (1), 16, 2016
82016
Amphibious robotic device
G Dudek, C Prahacs, S Saunderson, P Giguere, J Sattar, M Jenkin
US Patent 7,427,220, 2008
82008
Hybrid Hierarchical Learning for Adaptive Persuasion in Human-Robot Interaction
S Saunderson, G Nejat
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (2), 5520-5527, 2022
62022
Amphibious robotic device
G Dudek, C Prahacs, S Saunderson, P Giguere, J Sattar, M Jenkin
US Patent App. 12/192,579, 2008
62008
Chronic disease and self-injection: ethnographic investigations into the patient experience during treatment. Rheumatol Ther 4: 445–63
M Schiff, S Saunderson, I Mountian, P Hartley
22017
SAT0631-HPR chronic disease and self-injection: ethnographic investigations into the patient experience during treatment
MH Schiff, M Aris, S Saunderson, I Mountian, P Hartley
Annals of the Rheumatic Diseases 75, 1291, 2016
22016
Persuasive Robots Should Avoid Authority: The Effects of Formal and Real Authority on
SP Saunderson, G Nejat
Auton. Robots 39, 293-312, 2015
12015
Persuasive Strategies for Social Robots Engaged in Human-Robot Interaction
SP Saunderson
University of Toronto (Canada), 2022
2022
Competitive Persuasive Strategies for Social Human-Robot Interactions
S Saunderson, G Nejat
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2018
2018
Environment Identification for a Running Robot
P Giguere, G Dudek, C Prahacs, S Saunderson
Robotics: Science and Systems II, 271, 2007
2007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20