Παρακολούθηση
Martin R. Albrecht
Martin R. Albrecht
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the concrete hardness of learning with errors
MR Albrecht, R Player, S Scott
Journal of Mathematical Cryptology 9 (3), 169-203, 2015
8972015
Ciphers for MPC and FHE
MR Albrecht, C Rechberger, T Schneider, T Tiessen, M Zohner
Advances in Cryptology--EUROCRYPT 2015: 34th Annual International Conference …, 2015
4632015
Homomorphic encryption standard
M Albrecht, M Chase, H Chen, J Ding, S Goldwasser, S Gorbunov, ...
Protecting privacy through homomorphic encryption, 31-62, 2021
447*2021
MiMC: Efficient encryption and cryptographic hashing with minimal multiplicative complexity
M Albrecht, L Grassi, C Rechberger, A Roy, T Tiessen
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2016
3462016
A subfield lattice attack on overstretched NTRU assumptions: Cryptanalysis of some FHE and graded encoding schemes
M Albrecht, S Bai, L Ducas
Annual International Cryptology Conference, 153-178, 2016
2992016
Block Ciphers – Focus on the Linear Layer (feat. PRIDE)
MR Albrecht, B Driessen, EB Kavun, G Leander, C Paar, T Yalçın
Advances in Cryptology–CRYPTO 2014: 34th Annual Cryptology Conference, Santa …, 2014
2692014
On dual lattice attacks against small-secret LWE and parameter choices in HElib and SEAL
MR Albrecht
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2017
2072017
Estimate all the {LWE, NTRU} schemes!
MR Albrecht, BR Curtis, A Deo, A Davidson, R Player, EW Postlethwaite, ...
Security and Cryptography for Networks: 11th International Conference, SCN …, 2018
2012018
The general sieve kernel and new records in lattice reduction
MR Albrecht, L Ducas, G Herold, E Kirshanova, EW Postlethwaite, ...
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2019
1812019
Algebraic techniques in differential cryptanalysis
M Albrecht, C Cid
International Workshop on Fast Software Encryption, 193-208, 2009
166*2009
Revisiting the expected cost of solving uSVP and applications to LWE
MR Albrecht, F Göpfert, F Virdia, T Wunderer
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2017: 23rd International Conference on the …, 2017
1622017
On the complexity of the BKW algorithm on LWE
MR Albrecht, C Cid, JC Faugere, R Fitzpatrick, L Perret
Designs, Codes and Cryptography 74, 325-354, 2015
1512015
Plaintext recovery attacks against SSH
MR Albrecht, KG Paterson, GJ Watson
2009 30th IEEE Symposium on Security and Privacy, 16-26, 2009
1512009
Feistel structures for MPC, and more
MR Albrecht, L Grassi, L Perrin, S Ramacher, C Rechberger, D Rotaru, ...
Computer Security–ESORICS 2019: 24th European Symposium on Research in …, 2019
1182019
On the efficacy of solving LWE by reduction to unique-SVP
MR Albrecht, R Fitzpatrick, F Göpfert
Information Security and Cryptology--ICISC 2013: 16th International …, 2014
1152014
Large Modulus Ring-LWE Module-LWE
MR Albrecht, A Deo
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2017
1022017
Lucky Microseconds: A Timing Attack on Amazon’s s2n Implementation of TLS
MR Albrecht, KG Paterson
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2016: 35th Annual International Conference …, 2016
932016
Attacking cryptographic schemes based on" perturbation polynomials"
M Albrecht, C Gentry, S Halevi, J Katz
Proceedings of the 16th ACM conference on Computer and communications …, 2009
88*2009
Algebraic Cryptanalysis of STARK-Friendly Designs: Application to MARVELlous and MiMC
MR Albrecht, C Cid, L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, ...
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2019: 25th International Conference on the …, 2019
832019
NewHope algorithm specifications and supporting documentation
E Alkim, R Avanzi, J Bos, L Ducas, A de la Piedra, T Pöppelmann, ...
NIST PQC Round 2 (4), 11, 2019
792019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20