Παρακολούθηση
Costas S. Patrickios
Costas S. Patrickios
Professor of Chemistry, University of Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diblock, ABC triblock, and random methacrylic polyampholytes: synthesis by group transfer polymerization and solution behavior
CS Patrickios, WR Hertler, NL Abbott, TA Hatton
Macromolecules 27 (4), 930-937, 1994
2461994
Covalent amphiphilic polymer networks
CS Patrickios, TK Georgiou
Current opinion in colloid & interface science 8 (1), 76-85, 2003
2192003
Nanoscopic cationic methacrylate star homopolymers: synthesis by group transfer polymerization, characterization and evaluation as transfection reagents
TK Georgiou, M Vamvakaki, CS Patrickios, EN Yamasaki, LA Phylactou
Biomacromolecules 5 (6), 2221-2229, 2004
1382004
ABC triblock polymethacrylates: group transfer polymerization synthesis of the ABC, ACB, and BAC topological isomers and solution characterization
CS Patrickios, AB Lowe, SP Armes, NC Billingham
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 36 (4), 617-631, 1998
1201998
Synthesis, characterization, and evaluation as transfection reagents of double-hydrophilic star copolymers: effect of star architecture
TK Georgiou, M Vamvakaki, LA Phylactou, CS Patrickios
Biomacromolecules 6 (6), 2990-2997, 2005
1132005
Effect of block size and sequence on the micellization of ABC triblock methacrylic polyampholytes
WY Chen, P Alexandridis, CK Su, CS Patrickios, WR Hertler, TA Hatton
Macromolecules 28 (25), 8604-8611, 1995
1121995
Synthesis and aqueous solution characterization of dihydrophilic block copolymers of methyl vinyl ether and methyl triethylene glycol vinyl ether
C Forder, CS Patrickios, SP Armes, NC Billingham
Macromolecules 29 (25), 8160-8169, 1996
1071996
Polypeptide amino acid composition and isoelectric point ii. comparison between experiment and theory
CS Patrickios, EN Yamasaki
Analytical biochemistry 231 (1), 82-91, 1995
1001995
Synthesis and characterization of anionic amphiphilic model conetworks based on methacrylic acid and methyl methacrylate: Effects of composition and architecture
G Kali, TK Georgiou, B Ivan, CS Patrickios, E Loizou, Y Thomann, ...
Macromolecules 40 (6), 2192-2200, 2007
972007
Amphiphilic polymethacrylate model co-networks: Synthesis by RAFT radical polymerization and characterization of the swelling behavior
TC Krasia, CS Patrickios
Macromolecules 39 (7), 2467-2473, 2006
972006
Synthesis, characterization, and modeling of cationic amphiphilic model hydrogels: Effects of polymer composition and architecture
AI Triftaridou, SC Hadjiyannakou, M Vamvakaki, CS Patrickios
Macromolecules 35 (7), 2506-2513, 2002
932002
Precipitation of a water-soluble ABC triblock methacrylic polyampholyte: effects of time, pH, polymer concentration, salt type and concentration, and presence of a protein
CS Patrickios, LR Sharma, SP Armes, NC Billingham
Langmuir 15 (5), 1613-1620, 1999
931999
Cationic amphiphilic model networks: Synthesis by group transfer polymerization and characterization of the degree of swelling
MR Simmons, EN Yamasaki, CS Patrickios
Macromolecules 33 (8), 3176-3179, 2000
912000
Synthesis and characterization of electrolytic amphiphilic model networks based on cross-linked star polymers: Effect of star architecture
M Vamvakaki, CS Patrickios
Chemistry of materials 14 (4), 1630-1638, 2002
892002
Amphiphilic model conetworks of polyisobutylene methacrylate and 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate prepared by the combination of quasiliving carbocationic and group …
TK Georgiou, CS Patrickios, PW Groh, B Iván
Macromolecules 40 (7), 2335-2343, 2007
872007
Synthesis, characterization, and evaluation as transfection reagents of ampholytic star copolymers: effect of star architecture
TK Georgiou, LA Phylactou, CS Patrickios
Biomacromolecules 7 (12), 3505-3512, 2006
872006
Synthesis and characterization of anionic amphiphilic model conetworks of 2-butyl-1-octyl-methacrylate and methacrylic acid: effects of polymer composition and architecture
G Kali, TK Georgiou, B Iván, CS Patrickios, E Loizou, Y Thomann, ...
Langmuir 23 (21), 10746-10755, 2007
852007
Amphiphilic model conetworks based on combinations of methacrylate, acrylate, and styrenic units: Synthesis by RAFT radical polymerization and characterization of the swelling …
M Achilleos, T Krasia-Christoforou, CS Patrickios
Macromolecules 40 (15), 5575-5581, 2007
842007
Anionic amphiphilic end‐linked conetworks by the combination of quasiliving carbocationic and group transfer polymerizations
G Kali, TK Georgiou, B Iván, CS Patrickios
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47 (17), 4289-4301, 2009
832009
Synthesis and characterization of star polymers and cross-linked star polymer model networks containing a novel, silicon-based, hydrolyzable cross-linker
E Themistou, CS Patrickios
Macromolecules 37 (18), 6734-6743, 2004
792004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20