Παρακολούθηση
Bart Nieuwenhuis
Bart Nieuwenhuis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determinants of successful telemedicine implementations: a literature study
THF Broens, RMHA Huis in't Veld, MMR Vollenbroek-Hutten, HJ Hermens, ...
Journal of telemedicine and telecare 13 (6), 303-309, 2007
4332007
From enterprise architecture to business models and back
ME Iacob, LO Meertens, H Jonkers, DAC Quartel, LJM Nieuwenhuis, ...
Software & Systems Modeling 13, 1059-1083, 2014
1792014
Mapping the business model canvas to ArchiMate
LO Meertens, ME Iacob, LJM Nieuwenhuis, MJ van Sinderen, H Jonkers, ...
Proceedings of the 27th annual ACM symposium on applied computing, 1694-1701, 2012
1652012
Market adoption barriers of multi-stakeholder technology: Smart homes for the aging population
M Ehrenhard, B Kijl, L Nieuwenhuis
Technological forecasting and social change 89, 306-315, 2014
1622014
Transparent dynamic reconfigurable for CORBA
J Almeida, M Wegdam, M Sinderen, L Nieuwenhuis
Proceeding of the 3rd International Symposium on Distributed Objects …, 2001
120*2001
The shift to Cloud Computing: The impact of disruptive technology on the enterprise software business ecosystem
LJM Nieuwenhuis, ML Ehrenhard, L Prause
Technological forecasting and social change 129, 308-313, 2018
1142018
Dimensioning network links: a new look at equivalent bandwidth
A Pras, L Nieuwenhuis, R van de Meent, M Mandjes
IEEE network 23 (2), 5-10, 2009
562009
Measuring the impact of a successful DDoS attack on the customer behaviour of managed DNS service providers
A Abhishta, R van Rijswijk-Deij, LJM Nieuwenhuis
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 48 (5), 70-76, 2019
532019
Impact of successful ddos attacks on a major crypto-currency exchange
A Abhishta, R Joosten, S Dragomiretskiy, LJM Nieuwenhuis
2019 27th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and …, 2019
452019
Why would we get attacked? An analysis of attacker's aims behind DDoS attacks.
R Abhishta, A., van Heeswijk, W., Junger, M., Nieuwenhuis, L. J., & Joosten
J. Wirel. Mob. Networks Ubiquitous Comput. Dependable Appl 11 (2), 3-22, 2020
432020
Huis In ‘t Veld, RMHA, Hermens, HJ, Vollenbroek-Hutten, MMR (2010) Deployment of e-health services-a business model engineering strategy
B Kijl, LJM Nieuwenhuis
Journal of Telemedicine and Telecare 16, 344-353, 2010
432010
Deployment of e-health services–a business model engineering strategy
B Kijl, LJM Nieuwenhuis, RMHA Huis in't Veld, HJ Hermens, ...
Journal of telemedicine and telecare 16 (6), 344-353, 2010
422010
Business model of a botnet
CGJ Putman, LJM Nieuwenhuis
2018 26th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and …, 2018
382018
Second generation micropayment systems: lessons learned
R Párhonyi, LJM Nieuwenhuis, A Pras
Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government …, 2005
322005
Analysing the impact of a DDoS attack announcement on victim stock prices
R Joosten, LJM Nieuwenhuis
2017 25th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and …, 2017
262017
Static allocation of process replicas in fault tolerant computing systems
LJM Neiuwenhuis
Digest of Papers. Fault-Tolerant Computing: 20th International Symposium …, 1990
251990
The fall and rise of micropayment systems
R Párhonyi, LJM Nieuwenhuis, A Pras
Handbuch E-Money, E-Payment & M-Payment, 343-362, 2006
182006
A method for business model development
LO Meertens, ME Iacob, LJM Nieuwenhuis
Business Modeling and Software Design: First International Symposium, BMSD …, 2012
172012
Traffic Measurements for Link Dimensioning
R van de Meent, A Pras, M Mandjes, H van den Berg, L Nieuwenhuis
Self-Managing Distributed Systems: 14th IFIP/IEEE International Workshop on …, 2003
152003
Deploying e-health service innovations–an early stage business model engineering and regulatory validation approach
B Kijl, LJM Nieuwenhuis
International journal of healthcare technology and management 12 (1), 23-44, 2011
142011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20