Παρακολούθηση
Kjetil Nørvåg
Kjetil Nørvåg
Professor of Computer Science, Norwegian Univ. of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of large-scale analytical query processing in MapReduce
C Doulkeridis, K Nørvåg
The VLDB journal 23 (3), 355-380, 2014
3202014
Efficient processing of top-k spatial keyword queries
JB Rocha-Junior, O Gkorgkas, S Jonassen, K Nørvåg
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 205-222, 2011
2892011
Reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Nørvåg
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 365-376, 2010
1772010
Top-k spatial keyword queries on road networks
JB Rocha-Junior, K Nørvåg
Proceedings of the 15th international conference on extending database …, 2012
1412012
A study of opinion mining and visualization of hotel reviews
E Bjørkelund, TH Burnett, K Nørvåg
Proceedings of the 14th International Conference on Information Integration …, 2012
1212012
Fast group recommendations by applying user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Nørvåg, HP Kriegel
International conference on conceptual modeling, 126-140, 2012
1212012
Determining time of queries for re-ranking search results
N Kanhabua, K Nørvåg
International conference on theory and practice of digital libraries, 261-272, 2010
1142010
On efficient top-k query processing in highly distributed environments
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
1112008
DESENT: Decentralized and distributed semantic overlay generation in P2P networks
C Doulkeridis, K Norvag, M Vazirgiannis
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 25 (1), 25-34, 2007
932007
Efficient processing of top-k spatial preference queries
JB Rocha-Junior, A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (2), 93-104, 2010
882010
SemanticRank: ranking keywords and sentences using semantic graphs
G Tsatsaronis, I Varlamis, K Nørvåg
Proceedings of the 23rd international conference on computational …, 2010
882010
Improving temporal language models for determining time of non-timestamped documents
N Kanhabua, K Nørvåg
International conference on theory and practice of digital libraries, 358-370, 2008
882008
Temporal information retrieval
N Kanhabua, A Anand
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
842016
Temporal information retrieval
N Kanhabua, A Anand
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
842016
Monochromatic and bichromatic reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, K Norvag
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (8), 1215-1229, 2011
802011
Branch-and-bound algorithm for reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
782013
K-AP: generating specified K clusters by efficient affinity propagation
X Zhang, W Wang, K Nørvåg, M Sebag
2010 IEEE International Conference on Data Mining, 1187-1192, 2010
742010
DYFRAM: dynamic fragmentation and replica management in distributed database systems
JO Hauglid, NH Ryeng, K Nørvåg
Distributed and Parallel Databases 28 (2), 157-185, 2010
682010
Identifying the most influential data objects with reverse top-k queries
A Vlachou, C Doulkeridis, K Nørvåg, Y Kotidis
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 364-372, 2010
682010
Multi-step classification approaches to cumulative citation recommendation
K Balog, H Ramampiaro, N Takhirov, K Nørvåg
Proceedings of the 10th conference on open research areas in information …, 2013
642013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20