Παρακολούθηση
Rajesh Kunnath
Rajesh Kunnath
Radio Studio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα radiostudio.biz
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
nPlug: A smart plug for alleviating peak loads
T Ganu, DP Seetharam, V Arya, R Kunnath, J Hazra, SA Husain, ...
Proceedings of the 3rd international conference on future energy systems …, 2012
622012
nplug: An autonomous peak load controller
T Ganu, DP Seetharam, V Arya, J Hazra, D Sinha, R Kunnath, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (7), 1205-1218, 2013
352013
DC picogrids: a case for local energy storage for uninterrupted power to DC appliances
SK Ghai, Z Charbiwala, S Mylavarapu, DP Seetharamakrishnan, ...
Proceedings of the fourth international conference on Future energy systems …, 2013
202013
SocketWatch: an autonomous appliance monitoring system
T Ganu, D Rahayu, DP Seetharam, R Kunnath, AP Kumar, V Arya, ...
2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2014
182014
Hidden costs of power cuts and battery backups
DP Seetharam, A Agrawal, T Ganu, J Hazra, V Rajaraman, R Kunnath
Proceedings of the fourth international conference on Future energy systems …, 2013
182013
DC Picogrids as power backups for office buildings
H Khadilkar, V Chandan, S Kalra, S Ghai, Z Charbiwala, T Ganu, ...
2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2014
132014
Urjar: A lighting solution using discarded laptop batteries
V Chandan, M Jain, H Khadilkar, Z Charbiwala, A Jain, S Ghai, R Kunnath, ...
Proceedings of the Fifth ACM Symposium on Computing for Development, 21-30, 2014
62014
Design and development of 2 x 2 RF MIMO LNA with improved performance characteristics
MMH Hajamohideen, R Kunnath
2023
UrJar: A device to address energy poverty using e-waste
V Chandan, M Jain, H Khadilkar, Z Charbiwala, A Jain, S Ghai, R Kunnath, ...
Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy …, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9