Παρακολούθηση
Shaohan Hu
Shaohan Hu
JPMorgan Chase & Co.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmchase.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Qiskit: An open-source framework for quantum computing
G Aleksandrowicz, T Alexander, P Barkoutsos, L Bello, Y Ben-Haim, ...
Accessed on: Mar 16, 2019
7532019
Deepsense: A unified deep learning framework for time-series mobile sensing data processing
S Yao, S Hu, Y Zhao, A Zhang, T Abdelzaher
Proceedings of the 26th international conference on world wide web, 351-360, 2017
6322017
NeuroPhone: brain-mobile phone interface using a wireless EEG headset
A Campbell, T Choudhury, S Hu, H Lu, MK Mukerjee, M Rabbi, ...
Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Networking, systems, and …, 2010
3222010
Enabling large-scale human activity inference on smartphones using community similarity networks (csn)
ND Lane, Y Xu, H Lu, S Hu, T Choudhury, AT Campbell, F Zhao
Proceedings of the 13th international conference on Ubiquitous computing …, 2011
2152011
Smartroad: Smartphone-based crowd sensing for traffic regulator detection and identification
S Hu, L Su, H Liu, H Wang, TF Abdelzaher
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 11 (4), 1-27, 2015
2142015
Deep learning for the internet of things
S Yao, Y Zhao, A Zhang, S Hu, H Shao, C Zhang, L Su, T Abdelzaher
Computer 51 (5), 32-41, 2018
1462018
A domain-agnostic, noise-resistant, hardware-efficient evolutionary variational quantum eigensolver
AG Rattew, S Hu, M Pistoia, R Chen, S Wood
arXiv preprint arXiv:1910.09694, 2019
82*2019
Woha: Deadline-aware map-reduce workflow scheduling framework over hadoop clusters
S Li, S Hu, S Wang, L Su, T Abdelzaher, I Gupta, R Pace
2014 IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems, 93-103, 2014
802014
Scalable social sensing of interdependent phenomena
S Wang, L Su, S Li, S Hu, T Amin, H Wang, S Yao, L Kaplan, ...
Proceedings of the 14th international conference on information processing …, 2015
722015
Exploitation of physical constraints for reliable social sensing
D Wang, T Abdelzaher, L Kaplan, R Ganti, S Hu, H Liu
2013 IEEE 34th Real-Time Systems Symposium, 212-223, 2013
712013
Towards automatic phone-to-phone communication for vehicular networking applications
S Hu, H Liu, L Su, H Wang, TF Abdelzaher, P Hui, W Zheng, Z Xie, ...
IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 1752-1760, 2014
672014
Generalized decision aggregation in distributed sensing systems
L Su, Q Li, S Hu, S Wang, J Gao, H Liu, TF Abdelzaher, J Han, X Liu, ...
2014 IEEE Real-Time Systems Symposium, 1-10, 2014
632014
Experiences with greengps—fuel-efficient navigation using participatory sensing
F Saremi, O Fatemieh, H Ahmadi, H Wang, T Abdelzaher, R Ganti, H Liu, ...
IEEE Transactions on Mobile Computing 15 (3), 672-689, 2015
592015
Sensegan: Enabling deep learning for internet of things with a semi-supervised framework
S Yao, Y Zhao, H Shao, C Zhang, A Zhang, S Hu, D Liu, S Liu, L Su, ...
Proceedings of the ACM on interactive, mobile, wearable and ubiquitous …, 2018
582018
Smartroad: a crowd-sourced traffic regulator detection and identification system
S Hu, L Su, H Liu, H Wang, T Abdelzaher
Proceedings of the 12th international conference on Information processing …, 2013
562013
Stfnets: Learning sensing signals from the time-frequency perspective with short-time fourier neural networks
S Yao, A Piao, W Jiang, Y Zhao, H Shao, S Liu, D Liu, J Li, T Wang, S Hu, ...
The World Wide Web Conference, 2192-2202, 2019
542019
Recursive ground truth estimator for social data streams
S Yao, MT Amin, L Su, S Hu, S Li, S Wang, Y Zhao, T Abdelzaher, ...
2016 15th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2016
482016
Experiences with eNav: A low-power vehicular navigation system
S Hu, L Su, S Li, S Wang, C Pan, S Gu, MT Al Amin, H Liu, S Nath, ...
Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2015
392015
Pyro: A {Spatial-Temporal}{Big-Data} Storage System
S Li, S Hu, R Ganti, M Srivatsa, T Abdelzaher
2015 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 15), 97-109, 2015
372015
Quantum machine learning for finance ICCAD Special Session Paper
M Pistoia, SF Ahmad, A Ajagekar, A Buts, S Chakrabarti, D Herman, S Hu, ...
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
362021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20