Παρακολούθηση
Slobodan Đukanović
Slobodan Đukanović
University of Montenegro, Faculty of Electrical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architecting an IoT-enabled platform for precision agriculture and ecological monitoring: A case study
T Popović, N Latinović, A Pešić, Ž Zečević, B Krstajić, S Djukanović
Computers and electronics in agriculture 140, 255-265, 2017
2362017
Instantaneous frequency in time–frequency analysis: Enhanced concepts and performance of estimation algorithms
L Stanković, I Djurović, S Stanković, M Simeunović, S Djukanović, ...
Digital Signal Processing 35, 1-13, 2014
1522014
A hybrid CPF-HAF estimation of polynomial-phase signals: Detailed statistical analysis
I Djurovic, M Simeunovic, S Djukanovic, P Wang
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (10), 5010-5023, 2012
1072012
Order adaptive local polynomial FT based interference rejection in spread spectrum communication systems
LJ Stankovic, S Djukanovic
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 54 (6), 2156-2162, 2005
512005
An accurate method for frequency estimation of a real sinusoid
S Djukanović
IEEE Signal Processing Letters 23 (7), 915-918, 2016
482016
Local polynomial Fourier transform receiver for nonstationary interference excision in DSSS communications
S Djukanovic, M Dakovic, L Stankovic
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (4), 1627-1636, 2008
472008
A parametric method for multicomponent interference suppression in noise radars
S Djukanovic, V Popovic
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 48 (3), 2730-2738, 2012
432012
Image-Based Plant Disease Detection: A Comparison of Deep Learning and Classical Machine Learning Algorithms
D Radovanović, S Djukanović
2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 2020
402020
Estimation of Single-Diode and Two-Diode Solar Cell Parameters by Using a Chaotic Optimization Approach
SD Martin Ćalasan, Dražen Jovanović, Vesna Rubežić, Saša Mujović
Energies 12 (21), 2019
342019
Precise sinusoid frequency estimation based on parabolic interpolation
S Djukanović, T Popović, A Mitrović
2016 24th Telecommunications Forum (TELFOR), 1-4, 2016
332016
Time–frequency-based non-stationary interference suppression for noise radar systems
M Daković, T Thayaparan, S Djukanović, LJ Stanković
IET Radar, Sonar & Navigation 2 (4), 306-314, 2008
312008
Efficient and accurate detection and frequency estimation of multiple sinusoids
S Djukanović, V Popović-Bugarin
IEEE Access 7, 1118-1125, 2018
292018
Post-processing of time-frequency representations in instantaneous frequency estimation based on ant colony optimization
M Brajović, V Popović-Bugarin, I Djurović, S Djukanović
Signal Processing 138, 195-210, 2017
292017
An overview of smart irrigation software
M Brajović, S Vujović, S Djukanović
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2015
242015
An efficient joint estimation of wideband polynomial-phase signal parameters and direction-of-arrival in sensor array
I Djurović, S Djukanović, M Simeunović, P Raković, B Barkat
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2012, 1-10, 2012
192012
Aliasing detection and resolving in the estimation of polynomial-phase signal parameters
S Djukanović, I Djurović
Signal Processing 92 (1), 235-239, 2012
192012
High-resolution time-frequency representations based on the local polynomial Fourier transform for over-the-horizon radars
I Djurovic, S Djukanovic, MG Amin, YD Zhang, B Himed
Radar Sensor Technology XVI 8361, 41-50, 2012
172012
Retinal blood vessels segmentation using ant colony optimization
M Bajčeta, P Sekulić, S Djukanović, T Popovic, V Popović-Bugarin
2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), 1-6, 2016
142016
Method for non-stationary jammer suppression in noise radar systems
S Djukanović, M Daković, T Thayaparan, L Stanković
IET Signal Processing 4 (3), 305-313, 2010
142010
A parametric method for non-stationary interference suppression in direct sequence spread-spectrum systems
S Djukanović, V Popović, M Daković, L Stanković
Signal processing 91 (6), 1425-1431, 2011
132011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20