Παρακολούθηση
LINA MATIADOU
LINA MATIADOU
AS, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the minimum polynomial of supermatrices
AG Fellouris, LK Matiadou
Journal of Physics A: Mathematical and General 35 (43), 9183, 2002
32002
Existence and Uniqueness of Solutions for a discrete Infinite OD E’s System
P Papadopoulos, L Matiadou, S Fatouros
ADAM 2 (1), 1-9, 2012
12012
New phenomena beyond Spontaneous Symmetry Breaking
Y Contoyiannis, P Papadopoulos, L Matiadou, SG Stavrinides, M Hanias, ...
arXiv preprint arXiv:2305.04351, 2023
2023
ON THE CLASSIFICATION OF THE FIVE-DIMENSIONAL LIE SUPERALGEBRAS
AG Fellouris, LK Matiadou
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4