Παρακολούθηση
Thierry Declerck
Thierry Declerck
DFKI GmbH -- Saarland Informatics Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfki.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DDI corpus: An annotated corpus with pharmacological substances and drug–drug interactions
M Herrero-Zazo, I Segura-Bedmar, P Martínez, T Declerck
Journal of biomedical informatics 46 (5), 914-920, 2013
4202013
Interchanging lexical resources on the semantic web
J McCrae, G Aguado-de-Cea, P Buitelaar, P Cimiano, T Declerck, ...
Language Resources and Evaluation 46, 701-719, 2012
2512012
OntoSelect: A dynamic ontology library with support for ontology selection
P Buitelaar, T Eigner, T Declerck
Proceedings of the Demo Session at the International Semantic Web Conference …, 2004
1442004
Linginfo: Design and applications of a model for the integration of linguistic information in ontologies
P Buitelaar, T Declerck, A Frank, S Racioppa, M Kiesel, M Sintek, R Engel, ...
Proceedings of the OntoLex Workshop at LREC, 2006
962006
Example-based treebank querying
L Augustinus, V Vandeghinste, F Van Eynde
Proceedings of the 8th international conference on language resources and …, 2012
802012
Creating a dataset for named entity recognition in the archaeology domain
A Brandsen, S Verberne, M Wansleeben, K Lambers
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
722020
The META-SHARE Metadata Schema for the Description of Language Resources.
M Gavrilidou, P Labropoulou, E Desipri, S Piperidis, H Papageorgiou, ...
LREC, 1090-1097, 2012
662012
Natural language dialogue service for appointment scheduling agents
S Busemann, T Declerck, AK Diagne, L Dini, J Klein, S Schmeier
661997
HiEve: A corpus for extracting event hierarchies from news stories
G Glavaš, J Šnajder, P Kordjamshidi, MF Moens
Proceedings of 9th language resources and evaluation conference, 3678-3683, 2014
592014
Linguistic annotation for the semantic web
P Buitelaar, T Declerck
Annotation for the Semantic Web 96, 93-111, 2003
552003
The open linguistics working group: Developing the linguistic linked open data cloud
JP McCrae, C Chiarcos, F Bond, P Cimiano, T Declerck, G De Melo, ...
502016
Pheme: computing veracity: the fourth challenge of big social data
L Derczynski, K Bontcheva, M Lukasik, T Declerck, A Scharl, G Georgiev, ...
432014
Ontology lexicalisation: The lemon perspective
P Buitelaar, P Cimiano, J McCrae, E Montiel Ponsoda, T Declerck
Informatica, 2011
432011
The lemon cookbook
J McCrae, G Aguado-de-Cea, P Buitelaar, P Cimiano, T Declerck, ...
URL: https://lemon-model. net/lemon-cookbook/index. html, 2010
412010
Intelligent multimedia indexing and retrieval through multi-source information extraction and merging
J Kuper, H Saggion, H Cunningham, T Declerck, F De Jong, D Reidsma, ...
INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 18, 409-414, 2003
412003
SynAF: Towards a Standard for Syntactic Annotation.
T Declerck
LREC, 229-232, 2006
402006
Multilingual lexical semantic resources for ontology translation
T Declerck, A Gómez-Pérez, O Vela, Z Gantner, D Manzano-Macho
Informatica, 2006
392006
Translating XBRL into description logic. An approach using Protégé, Sesame & OWL
T Declerck, HU Krieger
Gesellschaft für Informatik eV, 2006
392006
A set of Tools for Integrating Linguistic and Non-Linguistic Information.
T Declerck
SAAKM@ ECAI, 2002
392002
Linguistic linked open data (llod). introduction and overview
C Chiarcos, P Cimiano, T Declerck, JP McCrae
Proceedings of the 2nd Workshop on Linked Data in Linguistics (LDL-2013 …, 2013
342013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20