Παρακολούθηση
Osvaldo Simeone
Osvaldo Simeone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-cell MIMO cooperative networks: A new look at interference
D Gesbert, S Hanly, H Huang, SS Shitz, O Simeone, W Yu
IEEE journal on selected areas in communications 28 (9), 1380-1408, 2010
20922010
5G wireless network slicing for eMBB, URLLC, and mMTC: A communication-theoretic view
P Popovski, KF Trillingsgaard, O Simeone, G Durisi
Ieee Access 6, 55765-55779, 2018
10322018
Energy harvesting wireless communications: A review of recent advances
S Ulukus, A Yener, E Erkip, O Simeone, M Zorzi, P Grover, K Huang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (3), 360-381, 2015
9762015
Mobile edge computing via a UAV-mounted cloudlet: Optimization of bit allocation and path planning
S Jeong, O Simeone, J Kang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (3), 2049-2063, 2017
7922017
Reconfigurable intelligent surfaces vs. relaying: Differences, similarities, and performance comparison
M Di Renzo, K Ntontin, J Song, FH Danufane, X Qian, F Lazarakis, ...
IEEE Open Journal of the Communications Society 1, 798-807, 2020
7302020
Spectrum leasing to cooperating secondary ad hoc networks
O Simeone, I Stanojev, S Savazzi, Y Bar-Ness, U Spagnolini, R Pickholtz
IEEE journal on selected areas in communications 26 (1), 203-213, 2008
7202008
A very brief introduction to machine learning with applications to communication systems
O Simeone
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 4 (4), 648-664, 2018
6532018
Stable throughput of cognitive radios with and without relaying capability
O Simeone, Y Bar-Ness, U Spagnolini
IEEE Transactions on Communications 55 (12), 2351-2360, 2007
4062007
Energy-efficient resource allocation for mobile edge computing-based augmented reality applications
A Al-Shuwaili, O Simeone
IEEE Wireless Communications Letters 6 (3), 398-401, 2017
3802017
Distributed synchronization in wireless networks
O Simeone, U Spagnolini, Y Bar-Ness, SH Strogatz
IEEE Signal Processing Magazine 25 (5), 81-97, 2008
3382008
Pilot-based channel estimation for OFDM systems by tracking the delay-subspace
O Simeone, Y Bar-Ness, U Spagnolini
IEEE transactions on wireless communications 3 (1), 315-325, 2004
3282004
Joint precoding and multivariate backhaul compression for the downlink of cloud radio access networks
SH Park, O Simeone, O Sahin, S Shamai
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (22), 5646-5658, 2013
2932013
Joint optimization of cloud and edge processing for fog radio access networks
SH Park, O Simeone, SS Shitz
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (11), 7621-7632, 2016
2862016
Fronthaul compression for cloud radio access networks: Signal processing advances inspired by network information theory
SH Park, O Simeone, O Sahin, SS Shitz
IEEE Signal Processing Magazine 31 (6), 69-79, 2014
2442014
Downlink multicell processing with limited-backhaul capacity
O Simeone, O Somekh, HV Poor, S Shamai
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2009, 1-10, 2009
2202009
A brief introduction to machine learning for engineers
O Simeone
Foundations and Trends® in Signal Processing 12 (3-4), 200-431, 2018
2172018
On the transfer of information and energy in multi-user systems
AM Fouladgar, O Simeone
IEEE Communications Letters 16 (11), 1733-1736, 2012
2102012
Cloud radio access network: Virtualizing wireless access for dense heterogeneous systems
O Simeone, A Maeder, M Peng, O Sahin, W Yu
Journal of Communications and Networks 18 (2), 135-149, 2016
2082016
Memristors—From in‐memory computing, deep learning acceleration, and spiking neural networks to the future of neuromorphic and bio‐inspired computing
A Mehonic, A Sebastian, B Rajendran, O Simeone, E Vasilaki, AJ Kenyon
Advanced Intelligent Systems 2 (11), 2000085, 2020
2012020
Robust and efficient distributed compression for cloud radio access networks
SH Park, O Simeone, O Sahin, S Shamai
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (2), 692-703, 2012
2012012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20